Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit den Ham
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Rene Schipper, zang Emmy, Eelke en Aernout
Nevendienst: Nathalie en Astrid
Oppas: Risanne
Koffie: fam v.d. Beld

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Samen naar een hongerdoek kijken- ‘Leven onder de regenboog’
Op 27 maart a.s. hopen we ’s avonds om 19.00 uur een bijzondere leerdienst te houden. Er hangt dan voorin de kerk een groot doek, een zgn. hongerdoek. Het was een middeleeuwse traditie om dit soort doeken in de tijd voor Pasen voor het altaar te hangen (het woord ‘hongerdoek’ verwijst dus naar het vasten in die periode). Een aantal jaren geleden is deze oude traditie weer in ere hersteld. Het nieuwe was toen dat de doeken beschilderd werden door kunstenaars uit de armere delen van de wereld. Het lijden van Christus werd verbonden met het lijden van een bepaald volk. Wij gaan die avond kijken naar een hongerdoek uit Haïti. Felix Mak is de bezitter van dit doek, en dat heeft te maken met het feit dat zijn adoptiezoon Timothy uit dat land komt. Wij kijken dus in zekere zin door de bril van een arme Haïtiaan naar het lijden van Christus. We hopen op een inspirerende, opbouwende dienst. Felix Mak, Jacob Dogger en Arend van de Beld

Vespers in de lijdensweek
In de lijdensweek zijn er ’s avonds vespers die door gemeenteleden geleid worden. ’s Maandags en
woensdags hoopt René Schipper de vesper te leiden; dinsdags Aart Kroeskamp; donderdags Albert
Jansen. Dit jaar volgen we lezingen uit het evangelie naar Johannes.
Op de vrijdagavond hoop ik voor te gaan. We lezen dan uit Johannes 19:17-30. We staan in het
bijzonder stil bij de woorden van Jezus tot Maria: vrouw, zie uw zoon… en tot zijn discipel Johannes:
zie uw moeder… Tijdens deze dienst hopen we ook het heilig avondmaal te vieren.

Gemeenteavonden 6 en 21 april
De gemeenteavond op de biddag moest helaas uitgesteld worden vanwege ziekte van enkele
moderamenleden. De nieuwe datum voor deze gemeenteavond is woensdag 6 april om 19.45 uur.
Daarnaast komt er een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan
het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website
www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 6 april onvoldoende tijd voor.
Daarom is er een tweede gemeenteavond gepland op donderdag 21 april om 19.45 uur.

René Schipper
René Schipper loopt al enige tijd stage in onze gemeente. Daar zijn we blij mee; het is voor de kerk
erg belangrijk dat jonge mensen zich voorbereiden op een taak als predikant of kerkelijk werker.
René hoopt in de ‘stille week’ twee vespers te verzorgen. Verder zal René de komende maanden een
begin maken met het brengen van pastorale bezoeken. Mocht hij u benaderen voor een bezoek, dan
weet u de achtergrond!

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Huwelijk Hannah en Willem-Jan
Van Hannah Teeuw ontvingen we bericht, dat zij op 8 april in het huwelijk hoopt te treden met
Willem-Jan. De trouwdienst vindt plaats in Utrecht en is te volgen via YouTube (
https://www.youtube.com/user/RonnieDinhowj). Hannah deelt de link graag met onze gemeente,
zodat u de dienst van huis uit mee kunt beleven.
We wensen het bruidspaar een blijde dag toe en een gezegend huwelijk. Met hen zijn we dankbaar
voor het feit dat de God van het verbond Zijn liefde en trouw zichtbaar wil maken in het leven van
man en vrouw in het huwelijk. We wensen de ouders toe lang getuige te mogen zijn van het geluk van
hun kinderen!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale collecte:

Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd voor het jeugdwerk van De Ontmoeting:

De collecte voor het jeugdwerk willen wij van harte aanbevelen! We willen alle ruimte geven aan het
werk voor onze jongeren om ons ervoor in te spannen dat zij (jonger en ouder) ook de Here Jezus
mogen leren kennen en hun leven aan Hem toevertrouwen. We willen graag een gemeente zijn waarin
de jongeren kunnen groeien en waar zij zich thuis voelen. Dit alles brengt ook kosten met zich mee:
materiaal voor de kinderkerk/nevendienst, iets organiseren voor de jongeren (jongerendag, een leuke
activiteit), materiaal om hen te begeleiden. Wij hopen dat u door gebed en uw gave, mogelijk ook
praktische inzet voor onze jongeren uw ondersteuning wilt geven.
Aernout en Corien Stigter (jeugddiaken en -ouderling)

De tweede collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.
Bij de uitgang zijn de collectebussen voor de Boodschappenmand, de schoenendoos voor Eliza en de
IZB / GZB.

Via Emmy Sinjorgo ontvingen we een briefje van Eliza:
Mijn vriendin Emmy heeft me gevraagd om voor u iets over mezelf te vertellen.
Mijn naam is Eliza Goga en ik ben 14 jaar. Ik woon in Cluj-Napoca in Roemenië.
Twee jaar geleden ben ik getroffen door een ernstige ziekte. Inmiddels heb ik 3 operaties, vele sessies
met chemotherapie en bestralingen gehad.
Heel veel mensen bidden voor mij, mijn familie ook. Ik denk dat dát de reden is, waarom ik in staat
was al die behandelingen te ondergaan. God maakt mij iedere dag sterker.
Ik heb een behandeling gehad in Roemenië, daarna een grote operatie in Wenen en nu word ik
behandeld in Turijn. Ik ben hier nu al weer 6 maanden. Pas geleden ( na 5 maanden hier te zijn), kwam
mijn vader vanuit Roemenië ons bezoeken. Dat maakte mij erg gelukkig. Nu kan hij niet komen en is
thuis in Roemenië, maar we praten iedere ochtend en avond via WhatsApp.
Iedere week doe ik mee met de online schoollessen. Dit is 6 uur per dag.
In het eerste semester was ik één van de beste studenten; best een hele prestatie.
God heeft er voor gezorgd dat we een aantal goede mensen om ons heen hebben. Zij hebben ons veel
geholpen.
Dank u wel voor uw open en vriendelijke harten en voor de gebeden en financiële ondersteuning.
Met liefde zend ik u de volgende tekst:
Filippenzen 4: 6-7 “Weest over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u
nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Dat God uw harten zegene!

Oekraïne:
We hebben onlangs de collecte bestemd voor de Oekraïne; voor https://christelijknoodhulpcluster.nl/
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al
langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.
Present Almelo
Wij willen de komende week helpen om basisproducten te verzamelen voor Oekraïense vluchtelingen
die verblijven in Huizen Alexandra en de Banier. Met deze voorraad aan spullen helpen we deze
mensen voor de eerste periode van hun nieuwe bestaan in Nederland. Hierbij kunnen we jouw hulp
goed gebruiken! Help jij ons mee?
We verzamelen de volgende producten:

Persoonlijke verzorging:
Shampoo en conditioner
Douchegel

Hygiënische artikelen voor vrouwen
Tandpasta voor volwassenen en kinderen
Tandenborstels voor kinderen

Borstel, ook klittenborstels
Haarlak, spray en haarschuim
Scheerspullen (mesjes en schuim)
Deodorant
Lensenvloeistof
Handzeep
Nagelknippers/kinderset

Sterilisators
Bestek
Staafmixers
Sudocreme
Medicatie
Paracetemol

Babyproducten
Baby shampoo
Luiers
Spuugdoekjes’
Hydrofiele doeken xl
Thermometers
Babyflesjes
Babyvoeding
Babyolie

Overig:
Wasmiddelen
Mondkapjes
Nieuw ondergoed voor mannen, vrouwen en
kinderen
Sokken voor volwassenen en kinderen
Toiletpapier
Zakdoekjes

Inleveren kan woensdag 30, donderdag 31 maart en vrijdag 1 en maandag 4 april tussen 18.30 en
20.30 bij ons kantoor Hedemanplein 3 Almelo
Wilt u meer informatie? Praktisch helpen of kun je ons op een andere manier helpen?
Mail naar info@presentalmelo.nl

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Alle gemeenteleden die aan huis gebonden zijn
  • Tienerclub en alle kontakten met jonge gezinnen
  • Journalisten, vooral in landen met weinig vrijheid
  • Wereldleiders: dat ze het welzijn van hun volk zoeken
  • Oekraïnse en vele andere vluchtelingen
  • Vervolgde kerk: kracht en volharding; organisaties die zich voor hen inzetten; aanstelling nieuwe EU gezant godsdienstvrijheid
  • Formatiebesprekingen in Almelo

Kidzzcorner
Paasproject: Beloofd land in zicht

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een
Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het
boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de
kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt
snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want
daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten
van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze
voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze
uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het
was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd
zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over
de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit
paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 27 maart 2022 – Bijna in het beloofde land (Deuteronomium 8:7-18)
In dat land zullen jullie rijk zijn. Je zult er meer dan genoeg te eten hebben. Je zult er mooie huizen
bouwen om in te wonen. (…) Maar pas op! Vergeet de Heer, je God, dan niet. Als jullie zo rijk zijn,
denk dan niet dat je de Heer niet meer nodig hebt! Deuteronomium 8:11-14

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: inkijkdoosje in het beloofde land.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.