Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Testify
Kinderkerk: Betsie & Chantal
Oppas: Tanya
Koffie: Meitty Ernst & Hendrik Jan Teekens

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Heusinkveld uit Daarle
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Kerk in Actie Colombia
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Zeven aansporingen om barmhartig te leven
A.s.zondag tijdens de startzondag hangen er in de kerkzaal zeven schilderijen. Het zijn uitbeeldingen van de zeven zgn. werken van barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdeling huisvesten, de naakten kleden, de zieken en gevangenen bezoeken (zie Matteus 25: 31-46).
Het plan is ontstaan om daar een aantal avonddiensten aan te wijden en die werken van barmhartigheid ook creatief uit te beelden. We zijn daartoe geïnspireerd door wat in een andere gemeente( de protestantse gemeente van Purmerend) is ontstaan aan creatieve uitbeelding. Deze schilderijen hangen komende zondag en zondag 2 oktober in de kerkzaal. We hopen dat ze ons mogen prikkelen tot eigen creativiteit. In de avonddienst van 2 oktober willen we in een leerdienst dit thema introduceren en u uitnodigen om met suggesties te komen voor creatieve uitbeeldingen. We hopen vooral dat het een stimulans mag zijn om de barmhartigheid die God bedoeld heeft in praktijk te brengen.
Albert Jansen
Arend van de Beld

Startzondag
Hieronder het programma voor de Startzondag. Ieder kan meedoen, zonder opgave. We hopen op zinvolle gesprekken, goede ontmoetingen en een stukje ontspanning!

TIJDACTIVITEIT
10-00 – 11.10Eredient
10.00 – 11.45 / 12.00Koffiedrinken
iets lekkers
Malawi
Vragen bij preek
11.45 – 12.30SPELLEN
PUZZEL
KUBB
TAFELTENNIS
SJOELEN
GEZELSCHAPSSP
12.30-13.00Soep en broodjes
13.00 – 13.30 / 13.45Samen zingen
13.45Afsluiting

Belijdeniscatechisatie
Er is al iemand die zich heeft opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Doe je ook mee? Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort. Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave:
Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Kom en zie! start op 1 oktober
Eén keer in de maand van 15.00 uur – 16.30 is er “Kom en zie!” voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
In eerste instantie bedoeld voor kinderen uit de wijk, maar ook anderen kinderen zijn welkom. Sport en spel of iets creatiefs, een Bijbelverhaal, gezelligheid, eten en drinken. We willen graag iets delen van het evangelie in een sfeer van liefde en vriendschap.

Studieavond christenen voor Israël
D.V. 28 september is er een studieavond van Christenen voor Israël. Het gaat over het nieuwe verbond en de betekenis daarvan voor het volk Israël. Op 4 september ging het in de eredienst over het nieuwe verbond. Toen hebben we nagedacht over de betekenis daarvan voor de gemeente. D. Van Velzen zal het hebben over de beloften voor Israël.

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 26 oktober 2022
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.
Deze vindt plaats op DV woensdag 26 oktober om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 80 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink.
Hij hoopt te spreken over ‘Het Heilig Avondmaal in gereformeerd perspectief’.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Bericht uit België
Felix Mak gaf tijdens de avonddienst van afgelopen zondag een getuigenis. Hij vertelde dat zijn stiefmoeder in België City-Bijbels uit Almelo ronddeelt in haar woonplaats en over het contact met mensen op de markt. Inspirerend om te horen! De dankbrief aan de gemeente van de stiefmoeder
van Felix staat hieronder.

Geachte geloofsgenoten,

Oprechte dank dat we van u, namens uw kerk al 25 + 40 + 15 = 80 Nieuwe Testamenten ontvingen, mede door bemiddeling van Felix Mak, de zoon van mijn overleden echtgenoot. Hier in onze verzorgingsflats hebben we al 40 NT kunnen uitdelen, aan elke bewoner één. Ook de dokter, de apotheker, de verpleegkundigen en bezoekers hebben een NT ontvangen. In totaal 76 stuks.
De mensen keken verbaasd op om vanuit Almelo Nederland zo’n boek te mogen ontvangen en dan nog wel een Nieuwe Testament.
We vertelden hen dat het een deel van de Bijbel is met de “gewijde geschiedenis” van de Here Jezus. Bij elk NT hebben we uitleg kunnen geven en vragen beantwoord. Dat was bijzonder. Eén persoon heeft het geweigerd.
Een ander voorbeeld. Onderwijl hebben mijn schoonzus en ondergetekende kennis gemaakt met een persoon die RK was opgegroeid, maar in de loop van de tijd Boeddhist was geworden. Hij was geïnteresseerd in het NT. Hij zou het grondig lezen. Bij nader bezoek hebben we vaak over leven van de Here Jezus en het doel van Zijn komst als Gods Zoon kunnen vertellen.
Het werden frequente bezoeken. Onderwerp: de Bijbel. Hij werd ziek en moest naar het ziekenhuis, daar kreeg hij een coronabesmetting en daaraan is hij overleden. Op zijn overlijdensbericht stond:


Leven is weven;
Sterven is zijn geweven stuk
Teruggeven aan de Heer.
Guido Gezelle


Wat is dat bijzonder. Aan u allen oprechte dank! De Here zegene u.
G Mak-Vanpoecke en schoonzus

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Studenten en docenten in het onderwijs
  • Kinderkerk- tienerwerk
  • Langdurig zieken en gemeenteleden met psychische problemenLangdurig zieken en gemeenteleden met psychische problemen
  • Christenen met politieke verantwoordelijkheid en in de media
  • Gelovigen in islamietische landen
  • Inspiratie voor alle activiteiten en kontakten in het komende winterseizoen
  • Gods leiding voor de regering en het parlement bij de bespreking van het beleid.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jozef en zijn broers (Genesis 44:18 – 45:15)
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jozef die zich bekendmaakt aan zijn broers, en op de heftige gevoelens die daarbij horen. De jongste kinderen kunnen een masker maken met het gezicht van een Egyptische koning dat ze makkelijk op en af kunnen doen. Dat lijkt op Jozef die aan zijn broers vertelt wie hij is. Er is een spel over de emoties die Jozef ervaart in het verhaal, en de emoties die de kinderen zelf in verschillende situaties ervaren. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Juda die zichzelf als slaaf aanbiedt in de plaats van zijn broer Benjamin: hierdoor weet Jozef dat zijn broers veranderd zijn. Met de oudste kinderen denken we na over de broers: zijn zij veranderd sinds ze Jozef in de put gooiden en hem verkochten? Welke rollen spelen Jozef en de broers in het verhaal? Of zij veranderd zijn, ontdekken de kinderen ook met een proefje. Met een puzzel en het grote Jozef-spel, gaan de kinderen nog een keer op reis door het hele verhaal van Jozef. Voor thuis: Er is ook is er een liedje uit de Samenleesbijbel over Jozef. Kijk hiervoor op debijbel.nl/bijbelbasics.
Hierna gaat Bijbel Basics verder met vier verhalen uit het Evangelie volgens Marcus. Zie het jaaroverzicht op debijbel.nl/bijbelbasics.
Voor volgende week zondag is er voor de kinderen van 4-8 jaar een opdracht waarbij ze een babyfoto van zichzelf nodig hebben. Lied: Jozef had een jas, van Elly Zuiderveld, cd Wonder boven wonder


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.