Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Orgel Jan Noordijk, zang Nicolette, Betsie en Ben
Kinderkerk: Mariska & Vino
Oppas: Tanya
Koffie: Fam. Oosterveld

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: geen dienst
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB zomercollecte
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Collecte: GZB Zomercollecte, Bulgarije: Sameritaanse vrouwen en Foka

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner Genesis 28:10-22
Jakob is onderweg naar zijn oom Laban als hij een bijzondere droom krijgt.
Voor de jongste kinderen richten we ons op de belofte die God aan Jakob meegeeft. God zal Jakob beschermen en bij hem zijn. Voor oudere kinderen richten we ons op dromen die een verbinding kunnen zijn tussen de hemel en de aarde. Lied: Hij alleen


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.