Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Marco Borkent orgel

Koffie: Henk en Ineke Oosterveld

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB Foka van de Beek
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


ZOMERZANGAVONDEN HOGE HEXEL
De zomerzangavonden in de kerk op ‘t Hoge Hexel staan voor de deur. Zoals bekend kunt u deze avonden weer genieten van veel samenzang, mooie muziek en verschillende voordrachten. We staan dit jaar stil bij het thema “Onze vaste Grond.” De thema’s van deze drie avonden zijn achtereenvolgens:
26 juli : Zoeken
9 augustus : Leren
23 augustus : Vinden
De aanvang is 20.00 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting met een kopje koffie/thee. De collecte bij de uitgang is bestemd voor Groot Nieuws Radio en Reformatorische Omroep. We hopen u te verwelkomen!
Met hartelijke groet, Gerard Bartels, Marco Borkent, Jan-Willem Timmerman

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Ik kijk omhoog naar de bergen
Op deze zondag staat Psalm 121 centraal: Een lied voor de reis naar Jeruzalem. De dichter kijkt omhoog naar de bergen en weet dat God hem altijd beschermt.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die altijd over je waakt, hij slaapt nooit.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die je leven lang met je meegaat, waar je ook bent.

Kinderlied: Vertrouw maar op God Kinderopwekking 150


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.