Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Schreuders uit Wierden
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Orgel: Marco Borkent

Koffie: Fam. Oosterveld

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Actie Kerkbalans 2023
Op 14 januari is de actie kerkbalans van start gegaan. De lopers hopen binnenkort de brieven weer op te halen. Het is behulpzaam, wanneer de ingevulde antwoordenvelop voor hen klaar ligt!

De Israëlieten vonden het een voorrecht om aan de bouw van de tempel van de HERE bij te dragen. David verwoordt het zo: “Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te
staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij schenken komt uit Uw hand.”
Wij komen naakt ter wereld en als we komen te sterven kunnen we niets meenemen. Alles wat wij in deze tijd ontvangen is ‘geleend goed’. Het is een bijzondere genade wanneer we leren daar zo mee om te gaan, dat God erdoor geëerd wordt.

Kindervoorstelling 11 februari!
Op zaterdag 11 februari komt Matthijs Vlaardingerbroek naar Almelo. Om 15.00 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A. Matthijs is verhalenverteller, poppenspeler, goochelaar, en bedenker van allerlei leuke proefjes. Hij geeft een voorstelling over het thema talenten.
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt hij al buiksprekend, goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud mee op avontuur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er nog wat te drinken en tijd om samen na te praten (en na te genieten!). Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom!

Bevestiging
Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal in dezelfde dienst de bevestiging plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderlingkerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager.

Engelse zegenbede
Mijn gewoonte is om de dag te beginnen met het boek ‘common prayer’ (gemeenschappelijk gebed) waar voor iedere dag een kleine liturgie wordt aangereikt. Voor de lezingen gebruik ik het leesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap. Iedere liturgie in ‘common prayer’ eindigt met een zegen, die als volgt luidt:

May the peace of the Lord Christ go with you: wherever he may send you;
May he guide you through the wilderness: protect you through the storm;
May he bring you home rejoicing: at the wonders he has shown you;
May he bring you home rejoicing: once again into our doors.

Vrij vertaald:
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Energiebesparing
De komende weken zullen er volgens de plannen verschillende werkzaamheden plaats vinden. Albert en Ben zijn, geholpen door anderen, bezig met isolatie van de ramen in de kerk. In week 5 zal er een nieuw dak (met isolatie) geplaatst worden op de kerk. Op 28 januari wordt er een nieuwe meterkast geplaatst, geschikt voor airco’s en zonnepanelen. Het is de bedoeling dat op de 16e februari de airco’s worden geplaatst in de nieuwe zaal, de tussenzaal en de oppasruimte. De zonnepanelen komen enkele maanden later!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Stichting Present
De gezellige dagen van december liggen achter ons. Een tijd van ontspanning, ontmoeting en verbinding. Nu liggen de maanden januari en februari voor ons. Voor veel mensen zijn dit zware maanden, waarin het donker en grijs is. De lichtjes van december gedoofd, de warmte van de lente nog niet in zicht.

Juist in deze tijd wil Present Almelo liefde verspreiden naar mensen die het hard nodig hebben. Daarom organiseren we voor het derde jaar de Valentijnskaarten actie. Almeloërs schrijven een kaartje voor een mede-Almeloër, die het heel goed kan gebruiken. Vorig jaar hebben we meer dan 900 kaartjes mogen uitdelen aan mensen in Almelo die verblijven in een instelling of beschermd wonen. Zo veel mensen mochten een beetje liefde ontvangen en wat werd dit gewaardeerd! Het zou fantastisch zijn als we ook in 2023 veel mensen een beetje licht en liefde kunnen bezorgen.

Daarom willen we jullie vragen ons mee te helpen om kaartjes te schrijven. Natuurlijk kan je ze ook zelf kaartjes maken. De kaartjes kan je van 21 januari t/m 10 februari inleveren bij Coop Corridor, Coop Apollolaan, Albert Heijn Schelfhorst, Plus Schuldink en/of boekwinkel Boek & Hart. Elk kaartje wordt gewaardeerd en maakt voor iemand in Almelo een verschil! De kaarten liggen nog niet in de hal; hopelijk volgende week!
De diaconie

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor het gemeenschappelijke wereldwijde gebed.
  • Een goede opbrengst van de actie Kerkbalans
  • Dank voor de Gideonsbende en het enthousiasme van de jonge ouders. Bid voor hen en hun kinderen.
  • Zieken in onze gemeente, ook veel griep en corona klachten.
  • Wijsheid om in liefde met elkaar om te gaan.
  • Voor mensen die na een kerksluiting of splitsing nog geen nieuwe plaats hebben gevonden.

Kidzzcorner Lucas 5:27-39
Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas- evangelie. Deze
verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.

Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn leerlingen niet vasten (niet eten of drinken, niet snoepen, dat deed men in die tijd vaak) ), vertelt Hij verschillende voorbeeldverhalen. Die verhalen maken duidelijk dat zijn boodschap niet altijd past bij oude gewoontes.

Voor de kinderen van 4-8 jaar kijken we naar het verhaal van de gasten op een bruiloft, die niet vasten zolang de bruidegom bij hen is.

Aan de kinderen van 8-12 jaar vertellen we het verhaal van de oude jas die je niet met een nieuw stukje stof kunt repareren.

lied: Diep, diep, diep als de zee


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.