Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Rene Schipper orgel, Eelke, Nicolette en Erik zang
Kinderkerk: Nathalie en Vino
Oppas: Judith
Koffie: Fam. Kroeskamp

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Spelweek
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Aan het werk in Cadiz
Sanne Schultink hoopt de komende week naar Cadiz in Zuid Spanje te gaan om daar een stage te doen voor drie maanden in het kader van haar opleiding voor doktersassistente. We wensen Sanne een goede tijd toe in Spanje!
De stage duurt van 23 augustus tot 12 november. Haar woonplaats wordt tijdelijk in Chiclana de Frontera. Adres: Calle Dalia 11, 11130 Chiclana de Frontera, Cadiz, Spanje. Graag willen we vragen haar te gedenken in uw gebed de komende 3 maand.

Hoe gaat het?
De sport- en speldagen verlopen op een bijzondere manier. Er zijn iedere dag een aantal kinderen uit de
wijk. Daarnaast komen er grote groepen van huize Alexandra en het AZC. Op dinsdag waren er maar
liefst 48 kinderen. Al met al een enorme uitdaging om alles goed te laten verlopen en de kinderen een
prachtige vakantieweek te bezorgen. Vooral de waterspelletjes zijn bij de warmte van deze weken een
succes.
Er is een klein Dabar-team, dat enorm dankbaar is voor de vele helpers vanuit de gemeente! Vossenjacht, catering, EHBO, het werken met de kinderen, vervoer van en naar het AZC, gastvrijheid voor ouders, het verspreiden van flyers, het organiseren van de barbecue vrijdagmiddag, enzovoort. De barbecue vrijdagmiddag 19 augustus is voor de volwassenen. We hopen dat er zegenrijke contacten uit voort komen en de Heer ons gebruikt tot Zijn eer. We leggen het allemaal in zijn handen.

Droogte en voorzienigheid
In zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus wordt de vraag gesteld wat de voorzienigheid van God inhoudt. Bij voorzienigheid moeten we denken aan het woord ‘voorzien’; God ‘voorziet’ ons van dagelijks brood. Hij zorgt voor ons. Wat houdt die voorzienigheid in?
De Catechismus geeft het volgende antwoord: “De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en regeert.” De Bijbel vertelt over de diepe betrokkenheid van de HERE bij Zijn schepping én bij Zijn volk!
De catechismus trekt als conclusie dat “loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval, maar uit Zijn vaderlijke hand toekomen.”
De westerse mens is het besef kwijt geraakt, dat Gods hand in alle dingen aanwezig is. In onze cultuur is de gedachte gemeengoed, dat de natuur ‘op zichzelf’ staat. Wat je overkomt is mensenwerk of toeval. We vinden het lastig te belijden dat Gods hand ook in ziekte en armoede is.
Toch schuilt er een geweldige troost in de belijdenis van Gods voorzienigheid. Als Gods zorg heel mijn leven omvat, dan val ik nooit uit Zijn hand! En als zelfs droogte en ziekte niet buiten Hem omgaan, dan mogen we ons óók in die situaties hoopvol richten tot Hem die door Christus onze Vader is. Met bekering, hoop, vertrouwen en gebed.

Organisatorisch
Het initiatief voor de sport- en spelweek is genomen door de Turkse pioniersplek, die uitgaat van onze gemeente en van VBC Ichtus uit Wierden. Het Dabar-team (van de IZB) geeft leiding aan de sport- en spelweek en bestaat uit Anja, Jorg, Marijke, Hananja en Harriët (Smit). Verder geeft de Dabar-commissie van Rijssen ondersteuning en kwam er financiële steun vanuit Rijssen en Enter (samen € 900,-).

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Catherinus Elsinga

Dienst 4 september 19.00 uur
Na de vakantie mogen we weer starten met de avonddiensten. 4 september is er een avonddienst die in het teken staat van bemoediging. Elkaar bemoedigen door het Woord, zang en gebed in deze onrustige tijd, van oorlog, ziekte, protest en teleurstellingen e.d. waarin we momenteel leven. René Schipper zal deze avond leiden en hij heeft gekozen voor het thema: JA, maar dit n.a.v. psalm 13. We hopen elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Collecte
De collecte van deze week is bestemd om te helpen de kosten van de spelweek te beperken

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de sport- en spelweek: goede sfeer, openheid voor het evangelie
  • Gebed om een heilig leven voor Gods aangezicht, vol liefde, gehoorzaamheid en toewijding
  • Voorbereiding van het nieuwe winterseizoen: goede plannen, gemeenteleden die zich beschikbaar stellen, inspiratie- geduld- volharding

Gevraagd: kleine koffiemelk flesjes, 200 ml
Wij zoeken ongeveer 50 kleine lege koffiemelk flesjes , met dop.
Zou u deze ook voor ons kunnen sparen?
In de hal van de kerk staat hiervoor een doosje waar u ze in kunt doen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Oosterveld en Tiny Elsinga.

Koffiedrinken na de dienst
Binnenkort wordt er weer een nieuw koffieschenkrooster gemaakt en nu is de vraag : zijn er gemeenteleden die ook mee zouden willen helpen met het organiseren van het koffiemoment op zondag na de dienst. U bent ongeveer 1x per halfjaar met 2 personen aan de beurt om de koster te helpen met de organisatie.
U kunt contact opnemen met famhemstede@gmail.com

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Meisje, sta op! (Marcus 5:21-24a en 35-43)

Deze zondag lezen we een tweede verhaal uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van dit evangelie is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Vandaag lezen we het verhaal wat staat in Marcus 5:21-24a en 35-43. Het dochtertje van Jaïrus is gestorven, maar Jezus maakt haar weer levend.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die het meisje weer levend maakt. In de verwerking van vandaag maken we beterschapskaarten voor zieke mensen uit de kerk.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jaïrus, hij vertrouwt op Jezus. Hij merkt dat dingen daardoor veranderen. Jaïrus vertrouwt op Jezus dat Hij zijn dochter beter kan maken. Jezus is een soort licht dat alles anders maakt.
In de verwerking van vandaag is een heel leuk proefje met melk en een zaklamp. Ontdek hoe licht dingen kan veranderen! Jezus wordt ook wel het Licht van de wereld genoemd. Als je Jezus vertrouwt kan dat dus een groot verschil maken!

Lied: Ben je groot of ben je klein, Hemelhoog 389


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.