Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Ippel uit Almelo
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Rene Schipper orgel

Koffie: Fam. Kroeskamp

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. De Haan uit Den Ham
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijk noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. In Turkije en Syrië – en onder de Turkse en Syrische bevolking in Nederland – is veel verdriet vanwege de ontstellende ramp in Turkije en Syrië. Miljoenen mensen zijn dakloos; tienduizenden zijn omgekomen. Moge de HERE ons helpen te dienen in innig medeleven, dienst en gebed.

Leerdienst ‘de 7 werken van barmhartigheid’(2)
Na een mooie start op 5 februari vindt komende zondagavond 19 februari een tweede in een serie van 7 leerdiensten plaats. Het zal dan gaan over het woord van Jezus als Mensenzoon, zittende op de troon bij het laatste oordeel ‘ Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.’ We merken als voorbereidingsgroep dat je deze barmhartigheden op heel veel manier kunt uitwerken. Zo zal deze keer het thema ‘huisvesting’ ook als maatschappelijk probleem in ons eigen land aan de orde komen
Betsie, Aad, Albert, Arend

Vakantie
Van donderdag 16 februari – woensdag 22 februari hebben wij een weekje vakantie. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op de scriba of de wijkouderling.

Ondertussen in Ravna Gora
Helaas kon de gemeente in Ravna Gora deze winter nog niet beschikken over een kerkje. Ze houden de kerkdiensten dus nog buiten. De caravan wordt echt te klein! Als er toestemming komt voor de bouw van het kerkje voor 100 mensen, dan hopen we het te kunnen bouwen in september / oktober van dit jaar. Dat zou geweldig zijn!

Energiebesparing deze week
– In de berging is verder gewerkt aan het gereed maken van de installatie die warme lucht in de zaal brengt, wanneer de ventilatie aan staat.
– Op 16 februari zijn de airco’s geplaatst in de nieuwe zaal, de tussenzaal en de consistorie. We kunnen de airco’s optimaal gebruiken, wanneer de aansluiting van de meterkast door Coteq veranderd is in 3×25 Ampère. De nieuwe meterkast is daar al op ingericht.
– Zoals u hebt kunnen zien, is het nieuwe dak met extra isolatie inmiddels geplaatst en heeft de afwerking
plaats gevonden.
De zonnepanelen komen enkele maanden later (eind mei / begin juni)! Ondertussen zal er gewerkt worden aan de isolatie van ramen die nog voorzien zijn van enkel glas.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Gebed dat hulpgoederen en gelden op de goede plaats terecht komen.
2 Voorbereiding op Pasen, 40 dagen tijd.
3 Gebed voor de Gideonsbende en de ouders.
4 Kom en Zie dat er meer kinderen uit de buurt komen.

Van de stichting
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het dak afgrond, de windveren en goten zijn geplaatst. Het ziet er (vinden wij) netjes en verzorgd uit.
Het volgende project loopt nog, de inzameling van oud papier. Na een paar maand is afgelopen week de eerste container vol met papier opgehaald. Inmiddels staat er een nieuwe, die we graag zo snel mogelijk weer willen vullen. U kunt elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur terecht. Wat we ook echt nodig hebben zijn mensen die willen helpen. Momenteel zijn we met te weinig mensen om een goed rooster te kunnen maken zodat je niet te vaak aan de beurt bent. Aanmelden kan bij Nico Kamp tel. 821210 of nicowkamp@gmail.com
Afgelopen week heeft het bestuur van de stichting een bijzonder inspirerend gesprek gehad met de leiding van het Budak college. We werden op de hoogte gebracht van het ontstaan van het college en de doelen. Zo hoorden we dat er maar liefst 14 nationaliteiten deelnemen aan de inburgeringscursus die wordt aangeboden. Over en weer is de waardering uitgesproken voor de samenwerking en zijn ook ideeën uitgewisseld over een kruisbestuiving vanuit het Budak college naar het taal café. Ook is ter tafel gekomen dat door het college nog regelmatig zelf de zaal in de schoolstand moet worden gezet, dat kost voor de docent veel tijd. Bij deze dan ook nogmaals aan alle gebruikers van de nieuwe zaal het dringende verzoek om na gebruik de nieuwe zaal in de schoolopstelling terug te zetten.

Kidzzcorner
Gezien de erg jonge leeftijd van de kinderen bij de Gideonsbende hebben wij als leiding besloten in de veertig dagen tijd niet te kiezen voor het project van Bijbelbasics maar de kinderen de verhalen uit het Paasevangelie te vertellen. Deze zondag gebruiken wij als inleiding op de aanstaande veertigdagen tijd.

Thema van vandaag: Hoe bereiden wij ons voor op Pasen? (Mattheüs 26)
Een vrouw komt bij Jezus en heeft een heel duur flesje met hele dure olie bij zich. Zij giet dit uit over het hoofd van Jezus. De discipelen vinden dit pure verspilling. Zij had dit ook kunnen verkopen en het geld aan de armen kunnen geven. Jezus legt uit dat zij heeft begrepen dat Hij naar Jeruzalem gaat om te sterven. Wat zij deed was Zijn lichaam voorbereiden op Zijn begrafenis.

In onze tijd: Vanaf volgende week zondag begint de veertigdagentijd. Wij bereiden ons voor op Pasen. Hoe doen wij dat?

Lied: En toch is Hij koning (Gerard van Amstel en Gerard van Midden)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.