Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga (HA)
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Rene Schipper orgel, zang Maaike, Corien en Bonne
Kinderkerk: Nathalie & Vino
Oppas: Tanya
Koffie: mevr. Heetebrij en mevr. Kruize

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in Actie (Syrië)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Jubileum
Op 14 september zijn Luuk en Marjan Smelt 60 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst met dit jubileum. Dank aan de Heer die de bron van de liefde is en die trouw is aan zijn beloften. Luuk en Marjan zijn momenteel in IJsland op bezoek bij hun kinderen.

Kom en zie! start op 1 oktober
Eén keer in de maand van 15.00 uur – 16.30 is er “Kom en zie!” voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
In eerste instantie bedoeld voor kinderen uit de wijk, maar ook anderen kinderen zijn welkom. Sport en spel of iets creatiefs, een Bijbelverhaal, gezelligheid, eten en drinken. We willen graag iets delen van het evangelie in een sfeer van liefde en vriendschap.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Enkele vrouwen hebben het initiatief genomen voor het organiseren van een Vrouwen koffie ochtend. Het thema is: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 17 september, 10.00 uur (inloop 9.30 uur). Gerrie Berkhof is uitgenodigd om te spreken. De ochtend biedt een mooie gelegenheid om gasten uit te nodigen. We hopen dat het een inspirerende morgen zal worden!

Startzondag 25 september
In de dienst hoopt Testify te zorgen voor de muzikale begeleiding. Na de dienst is er koffie met wat lekkers. En we praten na over de preek aan de hand van enkele vragen. Esther Teeuw hoopt iets te vertellen over haar reis naar Malawi. Wellicht zijn er nog meer ervaringen te delen. Verder gaan we enkele spellen doen, o.a. jeu de boules of iets creatiefs.
– Zijn er mensen die iets willen bakken voor bij de koffie? (Graag doorgeven aan Corien)
Daarna gaan we eten, soep en brood. En na de maaltijd sluiten we af met samenzang; de zangers hebben prachtige liederen uitgezocht. Tussendoor is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven. Ieder is welkom en we hopen op een gezellige en inspirerende start!

Belijdeniscatechisatie
We hopen dat er weer mensen zijn, die onderwijs willen ontvangen met het oog op het doen van openbare belijdenis. Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als:

 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
 • enzovoort

Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen. Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Studieavond christenen voor Israël
D.V. 28 september is er een studieavond van Christenen voor Israël. Het gaat over het nieuwe verbond en de betekenis daarvan voor het volk Israël. Op 4 september ging het in de eredienst over het nieuwe verbond. Toen hebben we nagedacht over de betekenis daarvan voor de gemeente. D. Van Velzen zal het hebben over de beloften voor Israël.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • We danken voor de Bijbelstudie onder leiding van Cor Weeda en het feit dat zoveel mensen eraan deelnemen!
 • We bidden voor de gemeentezondag en de activiteiten die worden opgestart. Met name het kinderwerk (12-16) en het werk onder de jongeren van 12 jaar en ouder!
 • Dank voor het feit dat er maatregelen worden genomen om degenen die verarmen door de stijgende lasten tegemoet te komen. Laten we bidden voor de behoeftigen.
 • Dank voor de vrijwilligers die meedoen bij het taalcafé. God geeft arbeiders; laten we bidden dat er goede contacten uit voortkomen.

Oud papier
Sinds vorige week zijn we weer gestart met het inzamelen van oud papier, er staat een container op het kerkplein en elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u hier terecht om uw papier in te leveren.
Wilt u wel het papier gebundeld aanleveren?

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jozef in Egypte (Genesis 41: 33-57)

Deze zondag horen we alweer het derde verhaal over Jozef. Jozef is door zijn broers verkocht, en zo terechtgekomen in Egypte. In Egypte legt hij dromen van andere mensen uit, en hij doet dat ook met twee dromen van de farao.

Met de jongste kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het slimme plan van Jozef om graan op te slaan tijdens de zeven jaar dat het goed gaat in Egypte. We gaan hiermee aan de slag door in een spel graan te verzamelen of een Egyptische graanschuur te vullen. Vraagje: hebben jullie ook weleens een slim plan bedacht?
Met de oudste kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de farao die vindt dat de geest van God in Jozef is, en dat Jozef de slimste mens is van het hele land! De farao vindt Jozef wijs en verstandig: dat komt terug in een spel en een puzzel. Uitdaging: kunnen jullie de tekst in hiërogliefen ontcijferen? Voor thuis: Er is ook is er een liedje uit de Samenleesbijbel over Jozef, dat goed past bij deze zondag. Kijk hiervoor op
debijbel.nl/bijbelbasics.
Lied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, Hemelhoog 453


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.