Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van de Poll
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Diaken van dienst: Meitty Ernst
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Betsy en Jacob Dogger

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug (Hellendoorn)
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijk Noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Welkom!
We zijn er blij mee, dat we nieuwe mensen mogen verwelkomen in de gemeente. De kerkenraad vindt het mooi om daar wat meer aandacht aan te geven.

Gemeenteavond; biddagdienst om 19.00 uur
Op woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst hopen we een gemeenteavond te houden. Daarom is de aanvangstijd van de dienst verschoven van 19.30 uur naar 19.00 uur. Dan gaan we nadenken over Psalm 104. “Zij alle – alle schepselen – wachten op U.”

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Vakantie
Van 22-29 februari hebben wij een weekje vakantie (op enkele vergaderingen na). Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op de wijkouderling of de scriba Dinant Kramer.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Werkzaamheden in- en rondom ons kerkgebouw.
Er zijn een paar klussen waarbij wij een steiger nodig hebben.
Dit om het veilig te houden.
Onze vraag is: zijn er gemeenteleden die een steiger of kamersteiger hebben, die we kunnen lenen? We horen dit graag, Albert en Ben.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • De vorming van een nieuwe regering; wijsheid voor de nieuwe informateur Kim Putters
  • De strijd in Gaza; veiligheid voor Israël en bevrijding voor de gijzelaars, maar ook ontferming met de Palestijnen
  • Dat we groeien in het kennen van Christus en Gods Woord, zodat we steeds meer ‘Licht in de wereld’ verspreiden.
  • Dank voor de Gemeente Groei Groepen; bid om een zegen over de onderlinge opbouw.
  • Noord Korea. 42 procent van de Noord-Koreaanse bevolking lijdt aan ondervoeding. Onder christenen is dit percentage nog veel hoger. Toch delen ze hun voedsel en liefde met hun buren, om zo een kans te hebben het evangelie te vertellen. Bid om een zegen over de radio-uitzendingen waarin het evangelie verkondigd wordt.

Knopen tellen
Knopen groot en klein, allerlei kleuren, we hebben ze nodig voor zaterdag 2 maart misschien heeft u er nog wat liggen, dan zien we ze graag meegenomen naar de kerk, al vast bedankt Nel en Ineke

Vrouwen koffie ochtend.
Van harte welkom op zaterdag 16 maart.a.s. van 10.00 tot 12.00. Inloop vanaf 9.30.Spreekster zal zijn, Gerrie Berkhof uit Vriezenveen. Thema is uit Jesaja 28:Des Heren werk is wijs.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jij bent Petrus, de rots

Vanaf vandaag starten we met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan.
We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen. Op deze eerste zondag zien we dat Petrus in Jezus de Zoon van God herkent én hoeveel moeite Petrus heeft om te aanvaarden dat Jezus zal moeten lijden en sterven.

Op deze zondag staat Mattheüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die door Jezus een rots wordt genoemd.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die door Jezus een rots wordt genoemd, maar die het ook moeilijk vindt om te accepteren dat Jezus moet lijden.
Kinderlied: Ja, Ja, Ja, Ik wil U volgen Heer (Opwekking Kids 20)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.