Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Jong uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Diaken van dienst: Wilbert Letteboer
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Wilma en Marco Haakmeester

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Ippel uit Almelo
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN jonge generaties
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Jesus Christ Superstar
Dat niet alle vormen van aandacht voor Jezus opbouwend zijn, toont de musical Jesus Christ Superstar. De tekstschrijver Tim Rice erkende in 1970 al: “Het idee van de hele opera is Christus te laten zien door de ogen van Judas.” De musical haalt Jezus naar beneden, naar het niveau van een revolutionair leider. Zijn goddelijkheid wordt expliciet geloochend. Daarmee biedt ze een kwaadaardige en on-Bijbelse voorstelling van de Zoon van God.

Verwarming
Kerkenraad en stichting willen graag voor wat meer comfort zorgen door aanpassing van de verwarming van de kerkzaal. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk te realiseren. Financieel is het mogelijk gemaakt door de najaarsactie, die het mooie bedrag van € 6.317,50 heeft opgebracht.

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te
delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-
vrouwendag-2024-09-03-2024/
Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Kring jonge ouders 15 februari
Een aantal jonge ouders is gestart met een ‘Kring voor jonge ouders’. Gelovige jonge ouders bemoedigen elkaar door het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het evangelie
aan de kinderen!
Ouders uit verschillende kerken / gemeenten kunnen aanhaken. We komen 5 of 6 avonden per seizoen bij elkaar. De volgende keer is 15 februari om 20 uur in De Ontmoeting aan de Hoornbladstraat 29 A. We gaan het dan hebben over: “Grenzen en de ontwikkeling van vrijheid”.
Alle jonge ouders zijn welkom!

Bevestiging van ambtsdragers
De kerkenraad nam met dankbaarheid kennis van de mededeling van Piet Battjes dat hij de gehele ambtsperiode aan zal blijven als diaken.
De bevestiging van ambtsdragers zal plaats vinden D.V. zondag 3 maart. Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zullen de volgende gemeenteleden bevestigd worden:
Wouter Teeuw, als ouderling-kerkrentmeester; Henk Oosterveld als ouderling
(herbevestiging); Meitty Ernst als diaken (herbevestiging). Maaike Wesselink zal na een periode van meer dan twaalf jaar afscheid nemen als ouderling; we zijn er dankbaar voor dat zij het pastorale werk in kwartier 4 hoopt voort te zetten als pastoraal werker.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bezetting kerk
Zoals u misschien weet wordt de kerk ook door de week intensief gebruikt, dat betekent dat er een beroep op ons allemaal gedaan wordt de zalen en de kerkzaal te onderhouden. Gelukkig zijn er gemeenteleden die bereid zijn om de kerk schoon te maken, maar soms staat er ergens een vuilniszak en ligt er iets op de grond, wees dan zo aardig om het even op te ruimen. Dezelfde vraag stellen we ook aan de gebruikers.

DagHoornblad (nieuwe zaal)Jasmijn (tussenzaal)Consistorie
Maandagochtend 08.30-12.00ochtend 9.00-12.00
middag 12.00-15.00
Dinsdagmiddag 12.00-18.00middag 15.00-18.00middag 12.00-15.00
Donderdagochtend 08.30-11.30middag 12.00-15.00middag 12.00-15.00
middag 12.00-15.00

Verder natuurlijk op de woensdagochtend het koffie cafe en op de eerste zaterdagmiddag van de maand (tot april) Kom en Zie. Ook de avonden zijn vaak bezet. Wilt u iets plannen of organiseren, neem dan even contact op met Petra Kamp om af te stemmen of de ruimte beschikbaar is.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Present
De gezellige dagen van december liggen achter ons. Een tijd van ontspanning, ontmoeting en verbinding. Nu liggen de maanden januari en februari voor ons.
Voor veel mensen zijn dit zware maanden, waarin het donker en grijs is. De lichtjes van december zijn gedoofd, de warmte van de lente nog niet in zicht.

Juist in deze tijd wil Present Almelo liefde verspreiden naar mensen die het hard nodig hebben.
Daarom organiseren we voor het vierde jaar de Valentijnskaartenactie.
Almeloërs schrijven een kaartje voor een mede-Almeloër, die het heel goed kan gebruiken. Vorig jaar hebben we meer dan 900 kaartjes mogen uitdelen aan mensen in Almelo die verblijven in een (zorg)instelling of beschermd wonen. Zo veel mensen mochten een beetje liefde ontvangen en wat werd dit gewaardeerd!
Het zou fantastisch zijn als we ook in 2024 veel mensen een beetje licht en liefde kunnen bezorgen. Daarom willen we jullie vragen ons mee te helpen om kaartjes te schrijven. Natuurlijk mag je ook zelf kaartjes maken.
De kaartjes kun je vanaf woensdag 24 januari t/m 9 februari inleveren bij de volgende ondernemingen:

  • Bibliotheek Almelo (Het Baken, Centrum Almelo)
  • Boekwinkel Boek & Hart (Holtjesstraat, Centrum Almelo)
  • Jumbo Bornerbroeksestraat (Centrum Almelo)
  • Plus Schuldink (Eskerplein)
  • Albert Heijn Voshol (De Gors, Windmolenbroek)

Elk kaartje wordt gewaardeerd en maakt voor iemand in Almelo een verschil!
Graag hoor ik van jullie of jullie mee willen doen.
Hartelijke groet, Shanty Post

Kidzzcorner

Thema van vandaag: God is machtig

Op deze zondag staat Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God. God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een belangrijke plek gegeven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de maan en de sterren die God heeft gemaakt, en waarvan de dichter erg onder de indruk is.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de belangrijke plaats die de mensen van God hebben gekregen in zijn schepping.

Kinderlied: God is een kunstenaar (Kinderopwekking 301)