Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: ??
Muziek: Orgel Rene Schipper, Marijke, Maaike en Bonne zang
Kinderkerk: Betsie
Oppas: Judith
Koffie: Fam. Hemstede

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Inleveren kopij
Wilt u de kopij voor de zondagsbrief van zondag 30 juli inleveren voor woensdag 27 juli 17.00?

Stage ‘de Ontmoeting’
Twee jaar geleden mocht ik in ‘de Ontmoeting’ beginnen met mijn stage voor de opleiding HBO -Theologie aan de CHE in Ede. De stage vind ik het leukste onderdeel van de studie en mede door het vertrouwen wat ik kreeg, heb ik hierin veel mogen leren. Bedankt daarvoor!!
Maar aan de andere kant is er ook de theorie. Die maakt het zwaar, zodat ik in goed overleg besloten heb om helaas te stoppen met mijn opleiding. Ik ben dit avontuur begonnen met een uitspaak van Maarten Luther: Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids… In dat vertrouwen kan en mag ik mijn weg verder vervolgen.
De weg naar ‘de Ontmoeting’ blijft zeker open. Ik heb het als zegen mogen ervaren, dat het een gemeente is, waar ik Gods woord graag wil blijven verkondigen vanaf de orgelbank. In Hem verbonden,
René Schipper

Zomerzangavonden Hoge Hexel
In de kerk aan de Piksenweg te Hoge Hexel worden op de woensdagen 20 juli, 3 en 17 augustus weer
zomerzangavonden georganiseerd. De avonden worden gevuld met veel samenzang, mooie muziek en
verschillende voordrachten. Het centrale thema is dit jaar ‘Wandelen in vertrouwen’. De aanvang is 20.00 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting met een kopje koffie/thee/limonade. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de thuisfontcommissie Han&Wendy en het hometeam José. Iedereen die zin heeft om mee te zingen is welkom!
Met muzikale groet,
Marco Borkent, Gerard Bartels, Jan-Willem Timmerman

Collecte
Bestemd voor plaatselijke instellingen

Hulp gevraagd
Miny Veldman vraagt of er in onze kerk mensen zijn die willen meehelpen bij kinderactiviteiten op het
AZC op 19 en 26 juli a.s.tel +31 06 20776487
ook zoekt zij nog vrijwilligers voor 1 of 2 vrouwenactiviteiten, in overleg met haar.( kan zijn: wandelen,
creatieve act. spellenavond o.i.d.
Wie helpt er mee?

Gevonden
Afgelopen zondag is er achter in de kerk een zilveren oorbel gevonden, info bij Jacob Dogger

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Voor deze zomermaanden: gemeenteleden die op vakantie zijn een veilige en ontspannen tijd; gemeenteleden die thuis blijven ook een goede zomertijd
  • Jongeren die een keuze moeten maken voor studie of werk
  • Voorbereiding sport- en spelweek (13-20 augustus)
  • Gemeenteleden met financiële zorgen/problemen
  • Tijd voor gebed en bijbellezing/studie
  • Allen die in behandelingen moeten ondergaan voor ziekten: moed en innerlijke rust

Kidzzcorner 17 juli 2022
Vandaag lezen we Genesis 27:1-30. Jakob bedriegt zijn vader Isaak en steelt zo de zegen die voor zijn oudere broer bedoeld is.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Rebekka die andere plannen maakt en er zo voor zorgt dat Isaak Jakob zegent, in plaats van Esau.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de zegen die Jakob krijgt. Lied: Jakob krijgt de zegen
mee.


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.