Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekker
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Testify

Koffie: Arend van de Beld en Felix Mak

Koster: Ben Hemstede
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst met Rene Schipper

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Indonesië beter inkomen voor Javaanse boeren
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Jongerenwerk
Op 16 oktober start het jongerenwerk (12-16 jaar) van De Ontmoeting. ’s Middags om vier uur uur in de kerk aan de Hoornbladstraat.
Vervolgens komen de jongeren iedere eerste zondag van de maand bij elkaar. Van 16 uur tot ongeveer 17.30 uur.
Er is een sportieve activiteit, gezelligheid en we bespreken een Bijbels thema. De eerste keer gaat het over de schepping. Doel is de Heer te leren kennen en volgen. En we hopen onderlinge vriendschap te ervaren! We willen ook regelmatig samen wat eten.
Alle jongeren van 12-16 jaar van harte welkom! Leuk als je komt!
Catherinus Elsinga en Corien Stigter

Belijdeniscatechisatie
Er zijn al enkele mensen die zich hebben opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort.
Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de
gemeente kunnen meedoen. Tijd en plaats worden nog nader afgestemd met de deelnemers. Voorlopige is de planning om één keer in de veertien dagen bij elkaar te komen en te starten op donderdag 3 november om 19.30 uur aan de Valduif 1. (Verder 17/11; 1/12; 15/12; 5/1; 19/1; 2/2; 16/2; 2/3; 16/3; 30/3;
…eventueel nog 13/4; 27/4; 11/5). Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Gebed
Dr. O. Norel heeft gebeden van bekende gelovigen verzameld in het boekje ‘Gebeden’. Het gebed voor 12 oktober luidt:
O Christus, God uit God, Heil der wereld, eeuwig Woord, maak ons arme hart geheel en al U ten eigendom en vorm het tot de verheerlijking van Uw heilige Naam. Neem uit ons weg wat niet is naar Uw wil. Roei het onkruid uit. Herschep onze harten tot een vruchtbare akker, die vruchten voortbrengt van liefde en dankbaarheid.
Doe ons steeds beter beseffen en dieper voelen, dat in U alleen leven en zaligheid is. Waar Gij komt, wijkt alle duisternis. O maak dan woning in onze harten, opdat het geheel en al licht in ons wordt en blijft. Maar, Heer, laat ook de zon van uw genade opgaan over de heidenwereld en breng ook vreemde schapen onder uw herdersstaf. Heer, blijf bij ons, alle dagen en alle nachten, totdat de eeuwige morgen ons brengen zal voor de troon van uw heerlijkheid. Amen.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Catherinus Elsinga

Oproep….!
In het hoofdgebouw van Eugeria wordt iedere zondagmorgen van 10.30 – 11.15 uur een kerkdienst voor de bewoners georganiseerd. Hierbij is de hulp en aanwezigheid van vrijwilligers heel erg gewenst! Wij zoeken nu, in verband met ziekte, versterking voor de groep kerkvrijwilligers.
Wat houdt het werk in? U wordt verwacht om bewoners uit hun woningen op te halen voor de kerkdienst en terug te brengen na afloop van de dienst. De kerkdienst woont u samen met de bewoners bij. Rond 10.00 uur worden de bewoners opgehaald. U bent vrij om aan te geven op welke zondagen u wilt helpen. Dit kan bijvoorbeeld 1x per maand zijn. De bewoners waarderen uw hulp ten zeerste! Na afloop van de dienst drinken we samen een kop koffie of thee.
Wij bieden: een enthousiaste groep kerkvrijwilligers en een vrijwilligersovereenkomst, waarbij u verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid.
Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature of indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ds. Rienke Vedders – Dekker, tel.: 06 – 51112652 of e-mail: r.dekker@carintreggeland.nl

Zangdienst
Kun je nog zingen, zing dan mee.!! Zondagavond 23 oktober om 19.00u.is er een zangdienst met medewerking van Rene Schipper.
Mocht U familie hebben of buren, die ook van zingen houden, neem ze gerust mee. We hopen samen op een fijne zangavond.
Hartelijke groeten. Betsie Dogger en Maaike Wesselink

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Zondagmiddag is er een bijeenkomst met jongeren over het thema de schepping. Bid dat deze jongeren open staan voor de boodschap dat God hun schepper is.
  • Danken dat er weer nieuwe mensen aan de groeigroepen meedoen.
  • Gebed voor eenzame mensen in de kerk en de stad. Zegen ons dat we ze opmerken en kunnen helpen.
  • Dat we gewoon naar de dienst kunnen komen ondanks corona dreiging.
  • Voor een goed beleid voor de kerk met het oog op de stijging van de energieprijzen.
  • Voor een bewogen hart met mensen die gebrek leiden.
  • Voor hen die het psychisch moeilijk hebben en voor gemeenteleden die zich eenzaam voelen

Oud papier
U hebt vast en zeker de container al zien staan op het kerkplein en mogelijk hebt u zich afgevraagd wat die er doet.
Nu, dat is erg eenvoudig te verklaren, hierin past uw oud papier dat u elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 kunt brengen. Hij is nog lang niet vol, en dat mag best wel gebeuren, helpt u mee?

GEEN ZONDAGSBRIEF
Zondag 23 oktober verschijnt er in verband met vakantie geen zondagsbrief.
Ook is Petra beperkt en alleen via de mail bereikbaar (tot 28 oktober) voor het maken
van een reservering. De sleutel dient u dan ook bij gebruik te halen bij een van de kosters.

KINDERKERK

Zondag 54: Bartimeüs kan weer zien
Vandaag lezen we Marcus 10:46-52.: Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar Bartimeüs weer kan zien.

Voor de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over Jezus zelf. Vandaag gaat het over Jezus die aan Bartimeüs vraagt wat hij voor hem kan doen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar kijken we naar andere mensen die een rol spelen in dit verhaal. Vandaag gaat het om Bartimeüs die Jezus blijft roepen.

Met de jongste kinderen kunt u thuis ook een keer gaan ‘dobbelsteentekenen’. Download het werkblad, pak een dobbelsteen en voor iedereen een vel papier en een potlood. Wie heeft het eerst het hoofd van Bartimeüs getekend? En praat daarna nog even door over het verhaal: Hoe zou het zijn als je niets kunt zien? En wat doet Jezus als Bartimeüs hem roept? Wat vinden de kinderen daarvan? De oudste kinderen lezen in de bijbeltekst dat Bartimeüs roept: ‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ In het Grieks is dat een uitroep die we ook nu nog kennen: Kyrie eleison. Deze woorden klinken ook vaak in de kerkdienst tijdens het kyrië gebed: het gebed waar we de nood uit de wereld bij God brengen. Spreek daarom thuis ook eens met elkaar een kyrië gebed uit. Welke dingen zien de kinderen allemaal om zich heen waar ze verdrietig of misschien wel bang over worden? Schrijf die dingen op, en bid daarvoor.

Lied: Bartimeus


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.