Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit den Ham
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Marco Haakmeester orgel

Koffie: Ben en Louise Hemstede

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur:

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Schuldhulpmaatje Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Dabar spelweek voor deelnemers en helpers.
2 Voor jongeren en kinderen in de kerk dat er voldoende ruimte is om te groeien in geloof.
3 Beheerder speeltuin in de buurt hij is mishandeld.
4 Voor goede politieke leiders in ons land.
5 Israël en de Arabische volken.

Kidzzcorner 16 juli 20
Deuteronomium 30:11-20

Mozes vertelt de mensen in een lange toespraak dat ze altijd moeten blijven luisteren naar de regels van God.

Als ze dat doen kiezen ze voor het leven.

Jonge kinderen horen : Gods regels zijn niet moeilijk

Oudere kinderen: En als je ze gaat doen kies je voor het leven.

Lied: Mozes ging de berg op


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.