Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Orgel: Rene Schipper

Koffie: Fam. Hemstede

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: week van Gebed
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schreuders uit Wierden
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Voedselbank
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Actie Kerkbalans 2023
Op 14 januari gaat de actie kerkbalans van start. Nadere informatie daarover staat verderop. (/ in de vorige zondagsbrief)
Een mooi Bijbelgedeelte over geven is 1 Kronieken 29. Koning David vraagt aan het volk een bijdrage voor de tempel. “Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de HEER door een vrijwillige gave te schenken? ́ David geeft zelf het goede voorbeeld. Hij stelt zijn ‘hele vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking’.
Het volk geeft gehoor aan de oproep. Er wordt een kapitaal bijeen gebracht! Opmerkelijk is dat het volk met blijdschap geeft: “Het volk bracht zijn gaven met vreugde, want men was van ganser harte bereid een bijdrage te schenken voor de HEER.” Mooi is dat. Ze geven niet ‘omdat ze er niet onderuit kunnen’, maar vanuit een verlangen de HEER te dienen!
En ze zijn niet trots op hun goedgeefsheid; integendeel! Ze vinden het een voorrecht om te mogen geven. David verwoordt het zo: “Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij schenken komt uit Uw hand.”

Moge de HERE ons bij de actie kerkbalans dezelfde gezindheid geven als koning David en de Israëlieten. Opdat de bouw van de tempel van de Geest dankzij Gods goedheid ook in 2023 voortgang kan vinden.!

Kindervoorstelling 11 februari!
Op zaterdag 11 februari komt Matthijs Vlaardingerbroek naar Almelo. Om 15.00 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A. Matthijs is verhalenverteller, poppenspeler, goochelaar, en bedenker van allerlei leuke proefjes. Hij geeft een voorstelling over het thema talenten.
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt hij al buiksprekend, goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud mee op avontuur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er nog wat te drinken en tijd om samen na te praten (en na te genieten!). Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom!

Oriëntatiecursus
De serie van zeven korte video’s helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De video’s van circa 20 minuten kijk je eenvoudig online op je telefoon, ipad of computer en op het tijdstip dat je zelf kiest. Kosten: slechts 1 euro.
https://evangelie-moslims.nl/cursussen-publicaties/orientatie-cursus/

Bevestiging
Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. Fijn om dit koor te mogen ontvangen! Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal in dezelfde dienst de bevestiging plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderlingkerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager. Maaike Wesselink is bereid om nog 11 maanden extra haar ambt als ouderling te vervullen. We zijn dankbaar voor ieders dienst in Gods Koninkrijk!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Een goede opbrengst van de actie Kerkbalans
  • Oog en aandacht voor hen die kwetsbaar zijn
  • Gelovigen zonder kerkelijke gemeenschap
  • Evangelieverkondiging via internet
  • ‘verlos van de tirannie, van alle goden dezer eeuw’(Gez. 125)

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 gaat zaterdag 14 januari van start
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 16 – 21 januari bezorgt een vrijwilliger de brief voor de Actie Kerkbalans en in de week van 23 – 27 januari haalt een vrijwilliger de toezeggingskaart bij u op. Alvast veel dank voor uw bijdrage! CvK van de PG De Ontmoeting
Dankzij uw bijdrage blijft De Ontmoeting ook morgen een plek van betekenis in onze wijk en stad

Kidzzcorner

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Deze verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.

Op deze zondag vertellen we over Lucas 4:14-22: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment waarheid is geworden.

Voor de kinderen van 4-8 jaar kijken we naar Jezus die door God is gestuurd om mensen die het moeilijk hebben, te helpen.Voor de kinderen van 8-12 jaar kijken we naar Jezus’ uitspraak dat de woorden uit het Bijbelboek Jesaja echt zijn geworden

Lied: Diep, diep, diep als de zee


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.