Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Kaufmann- Schaap uit Coevorden
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Noordijk orgel, zang Jannie, Erna en Aernout
Kinderkerk: Betsie
Oppas: onbekend

Koffie: Fam. Veninga

Koster: Aukje Heetebrij
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: onbekend
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Wat heerlijk, al die helpers!
Buitengewoon bemoedigend, dat zoveel mensen meehelpen bij de sport- en speldagen! Vossenjacht, catering, EHBO, het werken met de kinderen, vervoer van en naar het AZC, gastvrijheid voor ouders, het verspreiden van flyers, het organiseren van de barbecue vrijdagmiddag, enzovoort. Voor al die taken hebben zich mensen aangemeld. Dat is op zichzelf al een gebedsverhoring. Er staat heel wat op het programma voor deze week. Op zaterdag 13 augustus belooft het warm te worden. Dan dus de ‘waterspelletjes’. ’s Zondags is er ’s middags een vossenjacht. Voor de kleintjes is er een springkussen. De barbecue vrijdagmiddag 19 augustus is voor de volwassenen. Welkom dus! Behalve sport en spel is er ruimte voor een Bijbelverhaal. De verhalen gaan deze week over de apostel Petrus. Van maandag tot en met vrijdag duurt het programma van 11.00 uur – 14.30 uur.
We hopen samen met het team kinderen uit de wijk een fijne vakantieweek te bezorgen en hen tot zegen te zijn. We verwachten dat er kinderen komen (wellicht ook uit het AZC) met een uiteenlopende achtergrond. Wie weet is er ná de sport- en spelweek nog een vervolg mogelijk voor de kinderen. Laten we het allemaal in de handen van de Heer leggen, die Zelf Zijn liefde uit laat gaan naar kinderen. We beseffen dat we Gods zegen en leiding bij dit alles hard nodig hebben!
Het initiatief voor de sport- en spelweek is genomen door de Turkse pioniersplek, die uitgaat van onze gemeente en van VBC Ichtus uit Wierden. Het Dabar-team (van de IZB) geeft leiding aan de sport- en spelweek en bestaat uit Anja, Jorg, Marijke, Hananja en Harriët (Smit). Verder geeft de Dabar-commissie van Rijssen ondersteuning en kwam er financiële steun vanuit Rijssen en Enter (samen € 900,-).

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Sport- en spelweek: goede sfeer, openheid voor het evangelie
  • Dat het evangelie in ons dagelijks leven mag doorwerken
  • Kracht en volharding voor hen die al langer te maken hebben met ziekte, beperkingen of spanningen
  • Voorbereiding van het nieuwe winterseizoen: goede plannen, gemeenteleden die zich beschikbaar stellen, inspiratie- geduld- volharding
  • Wijsheid en doortastendheid voor de commissie- Remkes (stikstofproblemen)
  • Dat we behoed worden voor een nucleaire ramp (Oekraïne, Iran)

Gevraagd: kleine koffiemelk flesjes, 200 ml
Wij zoeken ongeveer 50 kleine lege koffiemelk flesjes , met dop.
Zou u deze ook voor ons kunnen sparen?
In de hal van de kerk staat hiervoor een doosje waar u ze in kunt doen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Oosterveld en Tiny Elsinga.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: De man die niet kan lopen (Marcus 2:1-12)
Deze zondag is de eerste van een nieuw blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van dit evangelie is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in dit blok steeds op Jezus zelf. Vandaag gaat het over het geloof in Jezus, en de bijzondere dingen die daardoor gebeuren.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het om de wetsleraren, die niet goed begrijpen wie Jezus is.
Lied: Vier vrienden van de cd: liedjes rond de Bijbel van Jan Visser.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.