Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Noordijk orgel

Koffie: Fam. Teeuw

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Drs. Ippel
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Ethiopië noodhulp en ramppreventie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Ramp in Turkije en Syrië
Turkije en Syrië zijn getroffen door twee zware aardbevingen waardoor zeer veel mensen zijn omgekomen of gewond geraakt. De verwoesting is enorm. Mensen van Turkse afkomst in Almelo hebben familie die woonachtig zijn in het getroffen gebied. Sommigen kregen bericht dat familieleden zijn omgekomen; anderen zijn bezorgd over geliefden in Turkije.
Wij dragen alle mensen van Turkse en Syrische afkomst op aan de hoede van de Heer. We hopen dat in de gemeenschap van gelovigen de troost van de Goede Herder ontvangen en gedeeld zal worden. Moge de HERE ons helpen te dienen in innig medeleven, dienst en gebed.

Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Bouw een huis voor de liefde
De dienst van vanavond gaat over het thema ‘bouw een huis voor de liefde’. Er lijkt een situatie te ontstaan, waarin mensen zoiets ervaren als de ‘onmacht om lief te hebben’. Dat heeft alles te maken met het losmaken van de liefde uit de verbanden – het verbond – waarin ze thuis hoort en een bedding vindt. Hoe hervinden we het liefhebben?

Kindervoorstelling 11 februari!
Op zaterdag 11 februari komt Matthijs Vlaardingerbroek naar Almelo. Om 15.00 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A. Matthijs is verhalenverteller, poppenspeler, goochelaar, en bedenker van allerlei leuke proefjes. Hij geeft een voorstelling over het thema talenten.
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt hij al buiksprekend, goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud mee op avontuur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er nog wat te drinken en tijd om samen na te praten (en na te genieten!). Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom!

Ondertussen in Ravna Gora
Helaas kon de gemeente in Ravna Gora deze winter nog niet beschikken over een kerkje. Ze houden de kerkdiensten dus nog buiten. De caravan wordt echt te klein! Als er toestemming komt voor de bouw van het kerkje voor 100 mensen, dan hopen we het te kunnen bouwen in september / oktober van dit jaar. Dat zou geweldig zijn!

Energiebesparing
Zoals u hebt kunnen zien, is het nieuwe dak met extra isolatie inmiddels geplaatst. Wellicht is de afwerking zondag al helemaal gereed!
In de berging is druk gewerkt aan het gereed maken van de installatie die warme lucht in de zaal brengt, wanneer de ventilatie aan staat. De warme-lucht installatie is vrijwel klaar!
Het is de bedoeling dat op de 16e februari de airco’s worden geplaatst in de nieuwe zaal, de tussenzaal en de consistorie. De zonnepanelen komen enkele maanden later (eind mei / begin juni)! Ondertussen zal er gewerkt worden aan de isolatie van ramen die nog voorzien zijn van enkel glas.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Voor gemeenteleden die in spanning zitten over hun gezondheid
  • Voor al onze relaties(partner, familie, vriendschap); liefde en trouw
  • Voor de kindervoorstelling van 11 februari
  • Voor de vergadering van de Generale Synode PKN (11 februari)
  • Voor de bevolking van Turkije en Syrië die getroffen zijn door twee zware aardbevingen
  • Voor de bedreigde christenen in Nigeria. Voor de verkiezingen die daar in februari zijn

Van de Stichting
Inmiddels zal het u wel (of gezien de hoogte niet) zijn opgevallen dat ons gebouw is voorzien van een nieuw dak. Deze week zijn de goten geplaatst en is de bestrating gerepareerd door de dakdekker. We moeten nog even wachten op de windveren, die worden op maat gemaakt. Een en ander zal bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik. We willen al onze donateurs hartelijk danken die het met hun bijdragen mogelijk hebben gemaakt deze investering te doen. We blijven bezig als stichting om te zorgen voor een gezonde basis.

Kidzzcorner Exodus 10:1-20
Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes.
Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. Vandaag gaat het over de achtste van de tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer stuurt God sprinkhanen die alles zullen opeten.

Voor de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over de sprinkhanen die overal komen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die ervoor zorgt dat de farao niet luisterd.
Lied: Op reis


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.