Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Diaken van dienst: Piet Battjes
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Aart & Jennie Kroeskamp

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst (ds. Elsinga)

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. E.W. van de Poll
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Pioniersplek Turkstalige Christenen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Open dienst over vertrouwen
In de Open Diensten van dit jaar gaat het over ‘vertrouwen’. Komende zondagavond: Wat is vertrouwen? We lezen uit Hebreeën 11 en Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. In volgende Open Diensten zijn de onderwerpen: Hoe groeit je vertrouwen in God? Vertrouwen en onderlinge liefde. Hoe werk je aan herstel van geschonden vertrouwen? Vertrouwen in tijd van beproeving. Vertrouwen en gebed; de kracht van het geloof.

Gemeenteavond; biddagdienst om 19.00 uur
Op woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst hopen we een gemeenteavond te houden. Daarom is de aanvangstijd van de dienst verschoven van 19.30 uur naar 19.00 uur. Dan gaan we nadenken over Psalm 104. “Zij alle – alle schepselen – wachten op U.”

Kring jonge ouders 15 februari
Op 15 februari is er weer een ‘Kring voor jonge ouders’. Elkaar bemoedigen door het gesprek aan te gaan over de opvoeding. We komen 5 of 6 avonden per seizoen bij elkaar. Op 15 februari (20 uur) gaat het over: “Grenzen en de ontwikkeling van vrijheid”. Alle jonge ouders zijn welkom! Locatie: Hoornbladstraat 29A.

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen.
Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/
Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.
Catherinus Elsing

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten
1 Voor kerkenraad en dominee.
2 Voor een regering in Nederland die dienstbaar wil zijn voor ons land, en dat onze politiek leiders eruit komen met elkaar.
3 Voor onze hulpverleners, politie en brandweer. Denk aan de tegenwoordige demonstraties.
4 Danken voor de interkerkelijke week van gebed, de open en goede sfeer

Gelegenheid Paaskoor, koristen en muzikanten gezocht
De wens leeft een ensemble muzikanten te vormen om enkele gearrangeerde paasliederen in te studenten voor de paasdienst op 31 maart. Ik denk aan een vierstemmig koor(tje), begeleid op piano en/of orgel, plus liefst nog een of twee melodie -instrumenten, fluit of viool of hobo of klarinet.
Via dit bericht wil ik peilen of er voldoende belangstelling is om dit gelegenheidsensemble te vormen. Van partituur kunnen zingen is wel een pluspunt maar geen absolute vereiste.

Wilt u meedoen? Laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten. Voor zaterdagochtend 17 februari, want dan is er om 9u30 een eerste oefening gepland, in de kerkzaal. Onder voorbehoud van voldoende deelname uiteraard. We spreken alsdan wel af welke andere tijden het beste uitkomen voor de 4 of 5 vervolg repetities tot aan Pasen.
Evert Van de Poll
Tel. +31 635 630 957
Email: evandepoll@orange.fr

Steiger
Werkzaamheden in- en rondom ons kerkgebouw.
Er zijn een paar klussen waarbij wij een steiger nodig hebben. Dit om het veilig te houden.
Onze vraag is: zijn er gemeenteleden die een steiger of kamersteiger hebben, die we kunnen lenen?
We horen dit graag,
Albert en Ben.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Ruth en Boaz

Op deze zondag staat Ruth 3:7-14, 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen. Boaz trouwt met Ruth, en neemt daarmee de zorg voor Ruth en Naomi op zich.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons Ruth en Boaz die met elkaar trouwen en een zoon krijgen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de zorg van Boaz voor Ruth en Naomi.

Deze zondag is er geen kinderlied. De kinderen en leiding van de Kinderkerk feliciteren Sem en zijn ouders met de doop en wensen hun God’s zegen


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.