Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekker
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Erik en Meitty Ernst

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: kerstzangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodfonds plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kerstmiddag op 16 december
Op zaterdag 16 december is er een kerstmiddag met aansluitend een maaltijd. De aanvang is 15 uur; en de middag duurt tot ongeveer 17 uur.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. De avonden zijn bedoeld voor mensen die beseffen dat er een God is. Wellicht hebben ze iets van God bespeurd in hun leven zonder dat precies te kunnen duiden.
Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. We kunnen ze helpen door hen persoonlijk uit te nodigen. De folders kunnen daarbij helpen. Aan u en jou de vraag om de folder uit te delen. Bijvoorbeeld aan mensen uit je kennissenkring, uit je straat of op het werk. Als iedereen 10 mensen uitnodigt worden er al heel wat mensen bereikt. Ons gebed is dat God dit middel gebruikt om mensen Hem te leren kennen als hun hemelse Vader.
Er zijn 25 folders gedrukt; dus er zijn er genoeg!
De folder is ook te downloaden voor wie hem wil versturen via mail of app. Zie:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Gods tijd en onze tijd
Broeder Ad Hansen schreef een stukje over ‘Gods tijd en onze tijd’. Via de volgende link kunt u het
downloaden: https://1drv.ms/w/s!Ag5A1VAwchBkgj6XnkmManiMFQez

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.0 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Het uitnodigen van mensen voor ‘Geloven verkennen’. Dat God onze gedachten leidt en vrijmoedigheid schenkt.
  • De armen en eenzamen in onze stad. Dat ze gezien worden en de boodschap van het Kind in de kribbe hen tot zegen is.
  • De bijeenkomsten en optredens in de adventstijd. Dat het kerstevangelie verwachting en vertrouwen mag wekken.
  • De oorlog in Sudan, die veel slachtoffers vraagt en waardoor vele mensen op de vlucht zijn. Dat recht en vrede herstel mogen worden.
  • Dat in de kersttijd moslims geraakt worden door het evangelie. De kerstbijeenkomst met de mensen van het taalcafé op 19 december.
  • De Lichtjestocht in Almelo.

Lichtjestocht in het Beeklustpark
Nog 17 dagen en dan is het alweer kerst, een periode waarop we mogen uitzien naar de geboorte van Koning Jezus. Als organisatie van de Lichtjestocht hebben we de laatste weken weer wat stappen mogen zetten en zijn we super dankbaar voor de support van diverse kerken en christenen in Almelo.

Helaas merken we dat we nog niet alle figuranten hebben die we nodig hebben.
We zoeken nog:
1 Profeet
1 Welkomst dame
1 Wijze
2 Schriftgeleerden
2 Trommelaars
2 Soldaten
4 Helpers bij het aankleden van figuranten
Ook glazen groentepotten zijn nog steeds welkom!
Aanmelden?
Mensen kunnen zich via de QR-code, via onderstaande link aanmelden, of door een mailtje te sturen
naar lichtjestochtalmelo@outlook.com

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAO__cCSH4VUMUtUS0Q2TzdFOFAzM1hYUlY2R1VINTlXRy4u


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en steun,
Gods rijke en liefdevolle zegen, Kernteam lichtjestocht Almelo

Kidzzcorner
God heeft je uitgekozen voor iets moois, zei de Engel tegen Maria.
Over die mooie boodschap word jullie vandaag verteld..
Advent is verwachten. In vier weken groeien we toe naar het mooiste Cadeau wat ooit gegeven is
Het projectlied: een nieuw begin


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.