Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekker
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Willem Timmerman, Janny, Emmy en Erik zang
Kinderkerk: Nathalie en Vino
Oppas: Corien
Koffie: Fam. V.d. Valk

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het ouderenwerk van onze gemeente.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Gebed voor eenzame mensen dat ze ook zelf in beweging komen en contact zoeken en dat wij attent zijn om deze mensen op te zoeken.
  2. Kinderfeest zondag bij de kerk dat er veel deelname is en prachtig weer.
  3. Dat de CO2 demonstraties ordelijk en netjes zullen verlopen.
  4. Klimaatverandering is soms levensbedreigend. Dat mensen elkaar bijstaan als dat nodig is. (Overstromingen in Australië)

Van de stichting
Sponsordiner

Afgelopen vrijdag mochten ca.60 mensen genieten van een heerlijke maaltijd verzorgd door Warung Suriname. Martino en zijn mensen hadden een heerlijke Surinaamse maaltijd gemaakt die goed in de smaak viel!
De opbrengst van de avond was €1110,00! Een prachtig bedrag waar we erg blij mee zijn.

Totaal aan giften is binnengekomen Euro 1704,50
Alle gevers heel hartelijk dank voor uw bijdrage. We hopen dat u ons in de toekomst wilt blijven steunen. Namens het stichtingsbestuur. Nel Oosterhuis, penningmeester.

Vandaag kinderfeest bi de Ontmoeting!

We gaan levend ganzenbord doen met het verhaal van Jacob en Ezau, Jacob steelt de zegen.
Daarbij mogen we ook het veld gebruiken wat achter de kerk ligt
Bryant neemt afscheid van de kinderkerk.
Komen jullie hem allemaal uitzwaaien.
Na de groet van de Dominee gaan wij direct met het spel beginnen.
Natuurijk hebben we ook wat lekkers.

Tot straks


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.