Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wassenaar uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorg
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Aad en Joke van der Valk

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan uit den Ham
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud project Ravna Gora
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Lectuur
Achter in de kerk vindt u zondagmorgen -zolang de voorraad strekt- een stapel exemplaren van Tijding Magazine, uitgegeven door de IZB. Hierin staan reportages over diverse missionaire projecten in Nederland. Neemt u gerust een exemplaar mee naar huis.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
1 Voor mensen die worstelen met het slavernijverleden van hun voorouders.
2 Meer vrijwilligers voor de Boek en Hart winkel.
3 Verslavingszorg, denk aan alcohol, roken, medicijnen, gokken, drugs enz.
4 Nieuwe goede burgemeester voor Almelo.

Kidzzcorner
Deuteronomium 6:1-12
Mozes leert de regels van God zelf.
Als je regels vaak herhaalt kun je ze beter onthouden
Als je een liedje vaak zingt, ken je het beter en dan uit je hoofd.
De regel die Mozes ons vertelt is heel belangrijk!

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Mozes die zegt dat de Israë lieten deze regels altijd moeten blijven herhalen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Mozes die zegt dat de Heer, onze God, de enige God is, en dat de Israë lieten van Hem moeten houden met heel hun hart, heel hun ziel en al hun kracht.

Lied: Mozes ging de berg op


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.