Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Fam. V.d. Valk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Open dient met ds. De Ruiter
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Week van gebed

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte:
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Oriëntatiecursus
De serie van zeven korte video’s helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De video’s van circa 20 minuten kijk je eenvoudig online op je telefoon, ipad of computer en op het tijdstip dat je zelf kiest. Kosten: slechts 1 euro. https://evangelie-moslims.nl/cursussen-publicaties/orientatie-cursus/

Eindstand najaarsactie: € 10.495,-!
Het streven was om met de najaarsactie € 10.000,- bijeen te brengen voor het energiezuinig maken van ons gebouw. Dat doel is ruimschoots gehaald. De eindstand is opgelopen tot € 10.495,-! Ieder die bijgedragen heeft nogmaals dank! Er wordt hard gewerkt aan isolatie en verwarming. En we proberen zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van zalen.
Door de ramen aan de zuidzijde gaat veel warme verloren. De bovenste ramen zullen afgedekt worden en van buiten geïsoleerd. Voor de onderste ramen komt HR++ glas.
Iedere stap die we doen helpt bij het beheersen van het energiegebruik!

Bevestiging van ambtsdragers
Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. Fijn om dit koor te mogen ontvangen! Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zal in dezelfde dienst de bevestiging plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderlingkerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager. Maaike Wesselink is bereid om nog 11 maanden extra haar ambt als ouderling te vervullen. We zijn dankbaar voor ieders dienst in Gods Koninkrijk!

De voorzang
De voorzang tijdens de kerkdiensten is gestart tijdens de coronacrisis. Het voldeed zo goed, dat we er nog een tijdlang mee door zijn gegaan! Er is veel waardering voor de voorzangers, de organisten en anderen die dit mogelijk maakten. Hartelijk dank!
Tegelijkertijd vergt het veel tijd, oefening en inzet. Daarom is besloten om vanaf januari niet meer standaard een beroep te doen op de voorzangers, maar alleen als er bijvoorbeeld een nieuw lied aangeleerd wordt. De predikant zal dan een vraag uitzetten op de app. De muzikanten app kan dus in de lucht blijven!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Open dienst
Open dienst op DV zondag 8 januari a.s. gaat over het thema: ‘Hoe breng ik geloof in praktijk” n.a.v. Ef. 4: 17-32. Ds. de Ruiter leidt de dienst en een kleine muziekgroep begeleidt.
De dienst willen we houden in de nieuwe zaal. Aanvang 19.00 uur

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en
op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Actie Kerkbalans 2023
Beste gemeenteleden,
De Actie Kerkbalans 2023 gaat op 14 januari van start met als thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” en duurt tot en met 28 januari.
In de eerste week van de actie wordt de brief door een vrijwilliger bij u bezorgd en in de tweede actieweek wordt de antwoordenvelop met uw toezeggingskaart opgehaald. Voor onze gemeente is deze actie van groot belang.
De gemeente De Ontmoeting is verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt en in de stad, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de gemeente en voor het missionaire werk.
Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee !! Hartelijk dank!
Voor de lopers/contactpersonen
De enveloppen en de “looplijst” voor de Actie Kerkbalans worden eind deze week bij u thuis bezorgd. Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad van De Ontmoeting en met vriendelijke groeten,
Gerrit Godeke Erik Veneman

Vrouwendag D.V. zaterdag 21 januari 2023!
Wat is het fijn om elkaar als christenvrouwen te ontmoeten! Christelijke boekwinkel Boek en Hart organiseert daarom op D.V. zaterdag 21 januari voor de tweede keer een vrouwendag. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur en zal plaatsvinden in het kerkgebouw van de Bron, Adriaen Brouwerstraat 2 te Almelo. ’s Morgens luisteren we met elkaar naar spreekster Tanneke Dorgelo. Ze behandelt het thema “welkom thuis” aan de hand van het Bijbelboek Jeremia.
Na een lekkere lunch is er een afwisselend middagprogramma met voor elk wat wils. Ook zijn er leuke en boeiende workshops. U kunt zich voor maandag 16 januari aanmelden bij (een vrijwilliger van) Boek en Hart, per telefoon 0546-706515 of via de mail info@boekenhart.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.
Heel graag tot ziens!

Bijbelstudie
De Bijbelstudie op 10 januari a.s. gaat niet door i.v.m. gebruik van het gebouw De Ontmoeting voor een begrafenis. We hopen verder te gaan met de studie op 24 januari om 9.30.

Week van gebed 2023 – 15 t/m 22 januari
De week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
In de week van gebed worden we aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1: 17: “Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.” Ook dit jaar hopen we in Almelo weer met christenen vanuit verschillende kerken samen te bidden. Doe jij ook mee? Je bent van harte welkom op:
Zondag 15 januari GKV: Bellasvistastraat 26, Almelo
Maandag 16 januari CGK: Hofkampstraat 37-41, Almelo
Dinsdag 17 januari CGK: Hofkampstraat 37-41, Almelo
Woensdag 18 januari De Bron: Adriaen Brouwerstraat 2, Almelo
Donderdag 19 januari De Levensbron: Hoornbladstraat 29a, Almelo
Vrijdag 20 januari De Ontmoeting: Hoornbladstraat 29a, Almelo
Zaterdag 21 januari ZDA, Oude Deldensestraat 2, Almelo
Zondag 22 januari De Ontmoeting: Hoornbladstraat 29a, Almelo
De avonden beginnen om 19.00.
Met een hartelijke groet,Theo Ettema en Jacob Dogger.

Kidzzcorner

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. Deze verhalen vertellen hoe Jezus opgroeit en begint aan zijn werk in Galilea.

Op deze zondag staat Lucas 4:1-13 centraal: de duivel probeert Jezus over te halen om verkeerde dingen te doen , maar dat lukt gelukkig niet..

Voor de kinderen van 4-8 jaar kijken we naar het antwoord van Jezus als de duivel Hem stenen in brood wil laten veranderen: Een mens heeft meer nodig om te leven dan alleen brood.

Voor de kinderen van 8-12 jaar kijken we naar het antwoord van Jezus als de duivel Hem vraagt om van het dak van de tempel te springen: Je mag God niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.

Lied: Hij is machtig


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.