Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Jan Noordijk orgel, Nicolette, Jannie en Dinant
Kinderkerk: Mariska
Oppas: Chantal

Koffie: Fam. Haakmeester

Koster: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. H, Kaufmann- Schaap (Coevorden)
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: onbekend
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Ervaringen in de vakantie
Het is verrijkend om tijdens de vakantie iets te proeven van het geestelijk leven in de streek waar je verblijft. Wij bezochten 7 juli de abdij in Clervaux (Luxemburg) waar de monniken de regels van Benedictus (480-547) volgen. Zij wijden zich aan het gebed, het lezen van de Bijbel en aan de dagelijkse arbeid. Wij spraken een monnik die afkomstig was uit Denemarken en sinds zijn twintigste in het klooster verbleef.

Met veel liefde vertelde hij over het gebed, het zoeken van God en het ontvangen van gasten in het klooster. Een geleerde en zeer bescheiden man met wie we een prachtig gesprek hadden over ontwikkelingen in het geestelijk leven in Europa. Hij ging graag in op ons verzoek om voor onze gemeente en het missionaire werk in Almelo te bidden. De Benedictijner monniken kennen een vast ritme van gebed – zeven keer per dag – en arbeid. Het is overzichtelijk weergegeven in het schema op de foto. ’s Morgens om vijf voor vijf begint hun dag! De kloostergemeenschap in Clervaux kwam in 1910 naar Clervaux. Tijdens de Franse revolutie in 1789 leidde het verzet tegen kerk en geestelijkheid tot het verdwijnen van de Benedictijner communiteit. In 1833 begon men opnieuw, maar in 1901 werd de gemeenschap op grond van anti-clericale wetten uit Frankrijk verdreven. Uiteindelijk vond men in Clervaux in Luxemburg een veilige plek. We vergeten wel eens, dat de Franse revolutie, die nog steeds doorwerkt in onze samenleving als motto had ‘ni Dieu, ni maitre’ (Geen God en geen meester!). Overigens is de situatie in Frankrijk sinds
1901 gelukkig ten goede veranderd! Hebt u een bemoedigende ervaring opgedaan tijdens de vakantie? Geef het gerust door om anderen ermee op te bouwen.

Sport- en spelweek
Het team van Dabar bereidt de sport- en spelweek van 13-20 augustus voor. Het team zet met enthousiasme de schouders eronder. Zaterdags en zondags (13 en 14 augustus) zijn er activiteiten van 13.30 uur – 16.30 uur. Het is de bedoeling om van maandag tot vrijdag kinderen te ontvangen van 11.00 uur – 14.30 uur. Het team hoopt kinderen uit de wijk een fijne vakantieweek te bezorgen en hen tot zegen te zijn. We verwachten dat er kinderen komen (wellicht ook uit het AZC) met een uiteenlopende achtergrond. Behalve voor sport en spel is er tijd voor Bijbelverhalen en genieten van iets lekkers, eten en drinken. We beseffen dat we Gods zegen en leiding bij dit alles hard nodig hebben!

Wie helpt mee? Vossen en drinken
Het is ontzettend fijn dat diverse gemeenteleden helpen bij de sport- en spelweek. Onder andere bij het verspreiden van flyers!
Er zijn nog enkele mensen nodig voor de vossenjacht op zondagmiddag 14 augustus. Er zijn nog 3 vossen nodig. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij mij (cbelsinga@solcon.nl of tel. 0546 – 673395). Verder zijn er nog enkele dames of heren nodig die willen helpen bij het verzorgen van koffie / thee en frisdrank. Degenen die een of meer dagen willen helpen kunnen zich opgeven bij Ineke Oosterveld

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • De sport- en spelweek, de mensen van het Dabar-team en de verdere voorbereidingen.
  • Dank voor de vrijwilligers die zich hebben gemeld.
  • Open deuren in onze wijk voor het evangelie
  • Zondagse erediensten
  • Overleg boeren, banken, enz. met de overheid
  • Gemeenteleden die onderzoeken behandelingen/operaties moeten ondergaan of al langer ziek zijn of met grote beperkingen moeten leven
  • Gebed voor helpers om het plein en het groen rondom netjes te houden, dat er een app groep gevormd wort voor overleg.
  • Voor hen die op vakantie gaan dat ze volop genieten en uitrusten en gezond weer terugkomen.

Gevraagd: kleine koffiemelk flesjes, 200 ml
Wij zoeken ongeveer 50 kleine lege koffiemelk flesjes , met dop.
Zou u deze ook voor ons kunnen sparen?
In de hal van de kerk staat hiervoor een doosje waar u ze in kunt doen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Oosterveld en Tiny Elsinga.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jakob vecht in de nacht (Genesis 32:23-32)

Vandaag horen we nog een laatste spannend avontuur over Jakob, de derde stamvader van Israël. We lezen dat Jakob in de nacht vecht met een onbekende man. Wie is die man? En hoe loopt dit af? Jakob krijgt na het gevecht een nieuwe naam. Hij krijgt een naam met een nieuwe betekenis. Wat betekent jouw naam? Waarom hebben jouw ouders jou deze naam gegeven? Welke namen vind jij mooi? Ken je ook de verschillende namen van God in de Bijbel?

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de zegen die Jakob aan de onbekende man vraagt. Wat is zegenen?
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jakob die met God geworsteld heeft.
Vanaf volgende week gaat Bijbel Basics verder met drie nieuwe verhalen uit het Bijbelboek Marcus. In het jaaroverzicht op debijbel.nl/bijbelbasics is te lezen welke verhalen dat zijn.

Lied: God kent jou vanaf het begin, Hemelhoog 503


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.