Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Piet Battjes
Muziek: Testify

Koffie: Ineke en Henk Oosterveld

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Jong uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Onze gastvoorganger Rienke Vedders-Dekker heeft afgelopen donderdag 27 juni j.l. haar promotieonderzoek afgerond in een bijeenkomst in het Academiegebouw in Groningen.
Ze heeft haar doctorsgraad behaald door een onderzoek te doen naar de betekenis in het bijzonder van het diaconaat ten behoeve van kwetsbare ouderen.
Dat in een sterk veranderende samenleving ook het diaconaat een andere taak zal gaan vervullen, was een van de conclusies. Het boek dat zij heeft geschreven, geeft waardevolle aanwijzingen hieromtrent. Omdat de diaconie van wijkgemeente de Ontmoeting, samen met de Pniël en Grote Kerk en drie diaconieën uit Wierden hebben meegeholpen bij het tot stand komen van de bevindingen, waren er hiervan verschillende mensen aanwezig bij de plechtigheid.
We willen Rienke ook nog op deze manier van harte feliciteren met haar doctorstitel.

Joke en Aad van der Valk
Ben en Louise Hemstede

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 7 juli is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.