Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk orgel

Koffie: Aernout en Corien Stigter

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Drs. Hendriks uit Ede (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Oekraïne kerk voor de samenleving
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

75 jaar Israël
Op de vijfde dag van de Joodse maand iar van het Joodse jaar 5708 werd door David Ben Goerion, de nieuwe Israëlische premier, in het Tel Aviv Museum de onafhankelijkheid van Israël afgekondigd, waarmee de staat Israël werd opgericht. Dat is dit jaar 75 jaar geleden. In Israël werd vorige week woensdag gevierd (vanwege de afwijkende Hebreeuwse kalender). Volgens onze (Gregoriaanse) kalender valt het 75jarig bestaan van Israël op 14 mei.Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus werden de Joden naar alle windstreken verstrooid. Slechts een klein deel bleef wonen in Israël. De terugkeer van Israël sinds het einde van de negentiende eeuw en de oprichting van de staat Israël in 1948 is te danken aan Gods trouw en leiding. Na eeuwen van vervolging en onvoorstelbaar lijden keerden en keren de Joden terug naar hun Vaderland.We belijden dat God Zijn beloften vervult in de geschiedenis. In Zacharia 8:48 lezen we: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, 5en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes. 6Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn? spreekt de HEER van de hemelse machten. 7Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat 8en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik hun God, in onwankelbare trouw.”
Ook nu lijkt het in Zacharia 8 geschetste vredige tafereel nog ver weg. Intern zijn er spanningen onder de Joodse bevolking; en sinds de oprichting van de Joodse staat is er continu dreiging vanuit de wereld om Israël heen. De vrede voor Jeruzalem komt slechts door de Messias, die Zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Dankzij Hem zal er juist ook voor de Joden “een bron ter ontzondiging en reiniging zijn.” (Zacharia 13:1) – en blijvende vrede.
Moge de HERE Zijn volk zegenen!

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC.
Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Alle hulp is meer dan welkom, want er moet heel wat werk verzet worden.
Maar we doen het samen met vreugde en verwachting.
We zijn ons zeer van bewust van wat in de Psalmen staat: “Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” Wij zijn afhankelijk van de Heer en bidden om Zijn zegen.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 7 mei is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: blikgroenten, kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.

Uitnodiging zangdienst Christelijke Gereformeerde Kerk
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 10.00 uur
Met aansluitend een HIGH TEA

Beste gemeenteleden van De Ontmoeting,
Ook op de tweede Pinksterdag willen we als CGK graag een zangdienst houden met aansluitend een high tea (allemaal lekkere hapjes met thee en ook koffie).
Houd u er alvast rekening mee in uw agenda ?
U kunt zich opgeven middels de mail: paul@vanarragon.nl Opgave vooraf is noodzakelijk ivm de voorbereidingen en de capaciteit van de zaal. Graag opgeven voor 21 mei.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de vrede en vrijheid die we al zolang beleven in ons land. Gebed om daar goed mee om te gaan
  • Voor alle gemeenteleden ie het moeilijk hebben: verdriet, stress, gezondheidsproblemen, geloofsaanvechting
  • Dat we in nauwe verbondenheid met onze God telkens de goede keuzes maken en beschikbaar zijn voor dienst aan Hem
  • Koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk
  • Voor de rechterlijke macht in ons land
  • Dank voor de staat Israël, die 75 jaar bestaat; gebed met het oog op de interne spanningen en de externe dreiging.
  • Dank voor de vrijheid; gebed om vernieuwing van geestelijk leven en eerbied in Nederland.
  • Het christelijk onderwijs in Almelo.

Vermist
Mieke Duiven heeft 2 boeken uitgeleend, helaas weet ze niet meer aan wie.
Ze wil ze graag terug zodat ook iemand anders ze nog kan lezen.
Het gaat om de volgende boeken:
“dromen en visioenen onder Moslims”
“Hemel”
Mocht u de boeken hebben geleend, dan graag even een berichtje aan Mieke

Kidzzcorner
Exodus 25:10-22 Mozes krijgt regels van God voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien
belangrijke regels in bewaard worden.
We leren de kinderen waarom Mozes een heilige kist bouwt: namelijk om de twee stenen platen met de tien regels in te bewaren.
Aan de oudere kinderen vertellen we dat God met Mozes spreekt en hem persoonlijk ontmoet boven het deksel van de heilige kist.
Lied : Groot en geweldig


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.