Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Diaken van dienst: Meitty Ernst
Muziek: Testify

Koffie: Erica en Dick van de Vis

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
DONDERDAG 9 mei 10.00 uur Ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Hazeleger uit Westerhaar
Om 19.00 uur: Ds. Egberts Open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodhulp Oekraine
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Belijdenis
In dit seizoen zijn er vier mensen die belijdenis catechisatie volgen. Daar zijn we dankbaar voor. Zij verdiepen zich in de Bijbel, denken samen na over het evangelie van Christus en over onderwerpen als kerk, doop, avondmaal, getuigenis.

Opwekking in concert
Voor wie van opwekkingsmuziek houdt: Opwekking in Concert op zaterdag 5 oktober naar de Banier in Almelo. Een ticket kost €10,- en het is vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur. Tickets kun je bestellen via de site https://www.opwekkingsmuziek.nl/opwekking-in-concert/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 5 mei is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Meet en Eat
Op vrijdag 24 mei 2024, van 17.30-21.00, organiseert Stichting Present weer een Meet& Eat. Meedoen aan Meet & Eat is een mooie mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. Stichting Present organiseert dit evenement voor de AZC-bewoners die momenteel verblijven in het Theaterhotel Almelo.

Deze mensen willen graag kennismaken met de Nederlandse cultuur: de Meet & Eat zorgt dus voor nieuwe contacten, maar ook kennismaking met andere culturen. Om dit te realiseren presenteert Stichting Present op 24 mei van 17.30- 21.00 een Meet & Eat.

Via de website van Stichting Present kunt u zich aanmelden als ‘gastgezin’ en daarbij je voorkeuren qua bijvoorbeeld hoeveelheid gasten aangeven: https://stichtingpresent.nl/almelo/aanmelding-gastadres-meet-eat/
Na de aanmelding zal Stichting Present contact met u opnemen over de verdere gang van zaken, maar natuurlijk staat Stichting Present ook klaar om uw vragen te beantwoorden. Mail voor meer informatie naar: shanty.post@presentalmelo.nl
In de tussentijd kunt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting Present Almelo via onze nieuwsbrief (inschrijven via onze website) en onze sociale media kanalen: Facebook, Instagram en LinkedIn.
Wij hopen op een mooie ontmoeting en zien uw aanmelding graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, Imke Santing

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • Dat we er samen voor zorgen dat nieuwe mensen zich welkom voelen in de gemeente.
  • Voor mensen die speciaal in deze tijd herinnerd worden aan pijn voortkomend uit de tweede wereldoorlog.
  • Veiligheid op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  • Dat Hemelvaartsdag een mooie familie dag wordt, maar ook dankbaarheid voor de belofte dat Jezus terug komt

Bericht van de Kinderkerk.
Op 19 mei en op 2 juni er is geen van ons beschikbaar als leiding voor de kinderkerk. Ivm vakantie, of andere taken in de dienst. Mariska is uitgevallen ivm gebroken pols en teen. Ik vroeg me af of iemand die 2 zondagen de kinderkerk waar zou kunnen nemen. En dan kan het eenvoudig gehouden worden met het voorlezen van het kant en klare verhaal, plus een werkje en een spelletje. Zou dat voor iemand mogelijk zijn? Ik gooi het maar in de groep. Tenslotte dragen we als gehele gemeente de verantwoordelijkheid voor onze kinderen.

Hartelijke groet, Erna Jonneke Mariska Yanna en Corien
PS Werkje is ook kant en klaar…

Dan ook nog een ander verlangen van ons: We zouden heel graag de oudere kinderen meer aandacht willen geven door samen met hen het verhaal meer op hun niveau te kunnen delen. Daarna zouden zij zich weer wat betreft de creatieve verwerking bij de jongere kinderen kunnen voegen. U zou dan dus alleen het verhaal maar hoeven te leiden. En als u dit wilt daarna weer de kerk in kunnen. Wilt u hier serieus over nadenken?

Kidzzcorner

Psalm 23: de Heer is mijn herder

God zorgt voor ons , ook in moeilijke tijden

Net zoals een herder voor zijn schaapskudde zorgt.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.