Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Orgel Jan Noordijk

Koffie: Fam. Battjes

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)
Volgende week gaan voor:
Woensdag 8 maart 19.30 Ds. Elsinga (Biddag)
Zondag 12 maart
Om 10.00 uur: Ds. Wassenaar uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Palestina samen Bijbel lezen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Gemeentevergadering 8 maart
Op 8 maart hopen we een gemeenteavond te houden. Het is de bedoeling dat verschillende onderdelen van het gemeente-zijn kort belicht worden. De avond vindt plaats in aansluiting op de vesper-dienst op de biddag, die begint om 19.30 uur.

Biddag
Woensdag 8 maart is het Biddag. Een goede gewoonte om op een doordeweeks avond naar ́de Ontmoeting ́ te komen. Om hier samen voor en met elkaar te bidden. In deze vesper willen we nadenken over het gebed van Jabes. Midden in het, in onze ogen vaak saaie, geslachtsregister licht daar ineens het een gebed van een onbekende Jabes op. In 1 Kronieken 4: 10 lezen we:
Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden:
Wil mij toch overvloedig zegenen
en mijn gebied vergroten;
laat uw hand met mij zijn;
weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!
En God schonk wat hij had gevraagd.
(NBG 51)
Wat heeft dit gebed ons persoonlijk anno 2023 te zeggen?
Bidt u woensdag mee?
Welkom om 19.30u in ‘de Ontmoeting.’
René Schipper

Leerdienst over de 7 werken van barmhartigheid (3)
Volgende week zondag 12 maart hopen we verder te gaan met ons project over de 7 werken van barmhartigheid. Het gaat dan over ‘Ik was naakt en jullie kleedden Mij’( Matteus 25: 36). Behalve het bekijken en de uitleg van de creatieve uitbeelding van dit thema, kunnen we dan ook luisteren naar Mijntje Haakmeester die zal vertellen over haar huis van Lydia. U kunt de vorderingen van ons project ook zien in de kerkzaal, waar al het één en ander hangt.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Foka van de Beek
De kerkenraad heeft positief gereageerd op een verzoek van de GZB om ‘deelgenotengemeente’ te worden van Foka van de Beek. Wat het zendingswerk betreft ligt voor onze gemeente het accent op het werk van stichting TRUD en de Samaritaanse vrouwen. Aangezien Foka van de Beek daar ook bij betrokken is, kan het GZB-deel van de uitgangscollecte speciaal voor haar bestemd worden. Zo krijgt
zending ook via haar een gezicht.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten (en daarmee voor de Eerste Kamer) en voor de waterschappen.
  • Bidden voor de “grijze golf” en de hulpverlening die met te weinig personeel te kampen heeft.
  • Bidden voor mensen in nood wereldwijd, door oorlogen en natuurgeweld.
  • Bidden voor biddag en de gemeenteavond op 8 maart.
  • Danken voor de verhoorde gebeden.

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 5 maart is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: blikgroenten, kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.

Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Verkoop wens- en felicitatiekaarten Stg. Help Oost Europa
Op woensdagavond 8 maart (biddag) zal er rondom de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte wenskaarten te kopen. Achter in de kerkzaal is dan hiervoor een verkooptafel ingericht. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen zelf gemaakte kaarten. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het werk van Stg. Help Oost Europa. Op onze website www.helpoosteuropa.nl staat meer informatie over het werk van de stichting. Ook vindt u daar informatie over een nieuw bouwproject dat dit jaar gestart is. Namens SHOE: Dinant Pas

India reis
Op 24 maart hopen wij, samen met Mijntje Haakmeester, voor twee weken te vertrekken naar India om daar een aantal projecten te bezoeken van ‘Jeugd met een Opdracht’ waarbij het evangeliseren centraal staat, en het project ‘Days for Girls’.

Dit laatstgenoemde project houdt in: het maken van uitwasbaar maandverband voor de meisjes in India. De afgelopen jaren is gebleken dat dit zeer welkom is vanwege het feit dat veel meisjes tijdens hun menstruatie-periode in schuurtjes worden gezet omdat er eenvoudigweg geen geld is voor maandverband. Dat heeft als gevolg dat de meisjes maandelijks, meerdere dagen tot een week, onderwijs missen.
De ‘Days for Girls’ pakketten, elk met een waarde van €15, worden gemaakt door vrijwilligers van het ‘Huis van Lydia’ in Almelo. We hopen er 150 stuks uit te kunnen delen!
Mocht u financieel willen bijdragen aan dit project dan kunt u uw gave storten op bankrekening nummer NL63RABO 0321 6792 45 tbv Stichting Huis van Lydia, Almelo.
Wij vragen uw gebed voor onze reis!
Vriendelijke groet,
Rob en Agnes de Lange

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Laatste avondmaal (Mattheüs 26)

De avondmaaltijd begint als de gebruikelijke jaarlijkse viering van het Paschamaaltijd. De joden herdenken dan dat God hen uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. God heeft toen een verbond gesloten met het volk van Israël: Hij is hun God.

Jezus vult dit verbond aan: Jezus heeft in Zijn hele leven vertelt en laten zien dat Hij de Zoon van God is. Als je gelooft In Jezus, dat Hij de Zoon van God is, dat Hij is gestraft voor onze fouten, mag je ook geloven dat je voor altijd bij Hem hoort. Dat geldt niet alleen voor de mensen uit Israël, maar voor alle mensen die in Jezus geloven. Jezus laat dit nog een keer zien door het brood te breken en te delen en door de wijn te delen. Om ons eraan te herinneren zegt Jezus dat wij dit avondmaal moeten vieren tot wij samen met Jezus in het Koninkrijk van God zijn.
Vandaag is er geen kinderlied


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.