Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekker
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Orgel: Jan Noordijk

Koffie: fam. Haakmeester

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Werelddiaconaat Mariage course noord Malawi (GZB)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Twee leerdiensten in februari
Het is al even geleden dat er 7 schilderijen in de kerkzaal hingen die een verbeelding waren van de 7 werken van barmhartigheid (Mattheus 25). Het was bedoeld als inspiratie om zelf als gemeenteleden van De Ontmoeting ermee aan de slag te gaan en mensen te vragen die over deze thema’s vanuit hun ervaring of deskundigheid iets te vertellen hebben. Dat proces is inmiddels in gang gezet en op 5 en 19 februari vinden de eerste twee van 7 avonddiensten plaats. We hopen dat het mag inspireren tot het in praktijk brengen van deze belangrijke opdrachten.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Kindervoorstelling 11 februari!
Op zaterdag 11 februari komt Matthijs Vlaardingerbroek naar Almelo. Om 15.00 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A. Matthijs is verhalenverteller, poppenspeler, goochelaar, en bedenker van allerlei leuke proefjes. Hij geeft een voorstelling over het thema talenten.
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt hij al buiksprekend, goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud mee op avontuur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er nog wat te drinken en tijd om samen na te praten (en na te genieten!). Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom!

Uitslag Actie Kerkbalans 2023
Het College van Kerkrentmeesters zal de definitieve uitslag van de actie kerkbalans te zijner tijd bekend maken. Maar vorige week kon al gemeld worden dat het CvK verwacht dat de opbrengst boven de € 80.000,- zal komen. Dat is buitengewoon bemoedigend. Tijdens de kerkdienst afgelopen zondag hebben we ervoor gedankt.

Energiebesparing
Deze week gaat men aan de slag met het nieuwe dak met extra isolatie. Als het meezit kunt u het resultaat aanstaande zondag bewonderen!
Het is de bedoeling dat op de 16e februari de airco’s worden geplaatst in de nieuwe zaal, de tussenzaal en de consistorie. De zonnepanelen komen enkele maanden later (eind mei / begin juni)!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 5 februari is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: blikgroenten, kant en klare soepen, lang houdbare melk, knäckebröd, luiers, noten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren. Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • Dank voor de goede uitslag van de actie kerkbalans
 • Bid voor de christenen in Ravna Gora, die momenteel nog geen goed kerkgebouw hebben. Dank voor de groei van de gemeenten in Bulgarije.
 • Voor christenen die leven in een dictatuur, m.n. Iran en Noord Korea
 • Kindermiddag in onze kerk dat veel ouders uit verschillende kerken hier naartoe gaan met hun
  kinderen. ( Mathijs van Vlaardingenbroek)
 • De voorbereiding van diverse zomerconferenties zijn weer in volle gang. Bid voor bezoekers
  dat zij een tijd van geloofsopbouw ervaren en een gezegende tijd hebben samen. Bid ook dat
  zich voldoende vrijwilligers melden.

Kidzzcorner

Exodus 3:1-15

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israë l, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. l. God roept Mozes vanuit een brandende struik, en Hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israë l bevrijden uit
Egypte.

Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over God die zijn volk wil bevrijden uit Egypte.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes.

Lied: op reis


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.