Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Rita en Theo Ettema

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Vedders-Dekkers
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kia Oeganda kansen voor straatkinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Maranatha!
Openbaring 22:20: “Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!”
In de laatste verzen van de Bijbel klinkt de roep om de komst van de Heer Jezus. In het Aramees luidt deze roep: “Maranatha” (1 Kor. 16:21). Na de overwinning van de Heer op de satan en de dood zien we uit naar het doorzetten van Zijn heerschappij! Zijn komst staat niet los van onze adventsverwachting, ons maranatha-gebed en de verkondiging van het evangelie in Almelo en in de hele wereld. Zorgelijke ontwikkelingen bepalen de gemeente bij de Ene Heer die de geschiedenis tot voleinding zal brengen.

Kerstmiddag op 16 december
Op zaterdag 16 december is er een kerstmiddag met aansluitend een maaltijd. De aanvang is 15 uur; en de middag duurt tot ongeveer 17 uur.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. De avonden zijn bedoeld voor mensen die beseffen dat er een God is. Wellicht hebben ze iets van God bespeurd in hun leven zonder dat precies te kunnen duiden. Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. We kunnen ze helpen door hen persoonlijk uit te nodigen. De folders kunnen daarbij helpen. Aan u en jou de vraag om de folder uit te delen. Bijvoorbeeld aan mensen uit je kennissenkring, uit je straat of op het werk. Als iedereen 10 mensen uitnodigt worden er al heel wat mensen bereikt. Ons gebed is dat God dit middel
gebruikt om mensen Hem te leren kennen als hun hemelse Vader.
Er zijn 25 folders gedrukt; dus er zijn er genoeg! De folder is ook te downloaden voor wie hem wil versturen via mail of app. Zie: https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Gods tijd en onze tijd
Broeder Ad Hansen schreef een stukje over ‘Gods tijd en onze tijd’. Via de volgende link kunt
u het downloaden: https://1drv.ms/w/s!Ag5A1VAwchBkgj6XnkmManiMFQez

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • Het uitnodigen van mensen voor ‘Geloven verkennen’. Dat God onze gedachten leidt en vrijmoedigheid schenkt.
  • Voor een gezegende kerstmiddag op zaterdag 16 december.
  • Samenwerking kerken met jeugdwerk.
  • Lichtjestocht op 23 december, voor voldoende medewerkers en veel bezoekers.
  • Dat er voor ons land een goed kabinet wordt gevormd.
  • Dat het kerstfeest een feest van vrede wordt in de wereld.

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 3 december is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen. De diaconie.

Hallo allemaal.
Zaterdagmiddag 16 dec. van 15.00 tot 17.00 uur, hopen we samen met iedereen, een gezellige kerstmiddag te houden. Er is een optreden van het Mannen Ensemble Twenterand en samenzang met begeleiding van Erik Winters op piano. Mocht U of jij willen komen, dan ligt er een intekenlijst voor in de kerk. Ook kunt U of jij, bij geen vervoer gehaald worden door de autodienst, dit graag even vermelden op het formulier.
Graag tot 16 dec. Hartelijke groet. Betsie en Maaike.

Kidzzcorner
Zondag 3 december – De geboorte van Johannes aangekondigd
Lucas 1:5-25

Vandaag is het de 1e adventszondag:

God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.

We lezen op de vier zondagen van Advent en met Kerst uit het evangelie van Lucas (Lucas 1:5-2:21). We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen, en natuurlijk bij de twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst. Met Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de mensen. Ook aan ons. De priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.
aan de jonge kinderen vertellen we wat de engel Gabrië l tegen Zacharias zegt: de geboorte van Johannes zal veel mensen blij maken.

Aan de oudere kinderen vertellen we over de belangrijke taak die Johannes zal hebben bij het nieuwe begin dat God maakt: Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Gods Zoon.
projectlied: een nieuw begin


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.