Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk, zang Lydia, Corien en Dinant
Kinderkerk: Betsie en Risanne
Oppas: Tanya
Koffie: Fam. Fierkens

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Vedders- Dekker
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Meeleven
We willen denken aan alle gemeenteleden die ziek zijn, herstellen van een operatie of er juist op wachten, we denken ook aan die gemeenteleden waar een familielid ernstig ziek is en waar soms nog en zware behandeling wacht.
We zijn dankbaar voor de mensen in de zorg die ondanks alle druk toch hun werk blijven doen. We denken aan allen die betrokken zijn bij de grote problemen in ons land, we denken aan het stikstofbeleid, de uitkeringsfraude en andere zaken, geef dat in overleg en redelijkheid een oplossing mag worden gevonden.

Na 4 jaar weer een bezoek aan Bulgarije
Jan en Erna hopen aankomende week, voor de 3e keer, naar Bulgarije te gaan voor stichting TRUD. Ze gaan daar een aantal kinderen thuis bezoeken. Kinderen die gesponsord zijn geweest en kinderen die nog in het sponsorprogramma zitten. Hoe zal het met ze gaan? Samen met Natalia zullen ze ook enkele huisgemeenten bezoeken, waaronder ook de huisgemeente van Rafna Gora. En Foka van der Beek (zendeling GZB) ziet uit naar hun komst. Graag uw gebed voor een gezegende reis!

Collecte
Bestemd voor KIA Kerk in Actie

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

  • Vrucht en gaven van de Heilige Geest: dat ze in ons persoonlijk leven en dat van de gemeente mogen functioneren
  • Vakantiegangers: dat ze een veilige reis hebben en ontspanning ervaren om toe te komen aan zichzelf, aan de ander, aan de Ander
  • Allen die moeilijke situaties meemaken en daarin vastlopen
  • Wijsheid voor de regering m.b.t. de stikstofproblematiek
  • Het werk van stichting TRUD in Bulgarije/ de reis van Jan en Erna Veninga van 5 t/m 16 juli naar Bulgarije

Kidzzcorner 3 juli
Op deze zondag staan Handelingen 10:9-36 en Handelingen 10:44-48 centraal: de droom van Petrus over het laken met reine en onreine dieren en zijn ontmoeting met Cornelius, een Romein die de God van Israë l vereert. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus, die gaat begrijpen dat iedereen bij God mag horen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Cornelius, die er alles voor overheeft om bij God te horen.

Lied: samen

Nemen jullie een dierenknuffel mee?


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.