Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Heusinkveld uit Daarle
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Noordijk orgel, Marijke, Eelke en Aernout zang
Kinderkerk: Nathalie& Astrid
Oppas: Tanya
Koffie: Jenny Holtman en Henk Compagne

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Leer dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN kerk en Israël, onopgeefbaar verbonden
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Leerdienst over de 7 werken van barmhartigheid
Afgelopen zondag hingen er in de kerkzaal 7 schilderijen die allemaal iets uitbeelden van de 7 werken van barmhartigheid zoals die genoemd worden in Mattheus 25. A.s. zondag willen we in de avonddienst dit thema introduceren, en dan vervolgens in de eerste maanden van 2023 een aantal avonddiensten aan de aparte thema’s te wijden. We hopen dat er dan in de tussentijd een aantal creatieve uitbeeldingen zijn gemaakt en overwegen ook mensen uit te nodigen die met dit speciale thema in hun werk of dagelijks leven veel te maken hebben. We rekenen op creativiteit en suggesties vanuit de gemeente.
Albert Jansen – Arend van de Beld

Oppasdienst en Kinderkerk
Een aantal jonge ouders heeft samen nagedacht over oppas en kinderkerk. Het verlangen van de ouders is om meer onderling contact te hebben en elkaar te bemoedigen in het deelnemen aan de gemeente. Ze zijn met een creatief plan gekomen. We hopen dat hun enthousiasme gezegend wordt! In overleg met de kinderkerk is vanaf komende zondag gekozen voor de volgende opzet. De ouders hebben het zo verwoord:

 • Het lijkt ons fijn om als ouders samen te komen tijdens de kerkdienst in de grote zaal. We sluiten de beamer aan en kijken mee naar de kerkdienst. De grote kinderen spelen met de kleine kinderen en de ouders zijn om hun heen.
 • Tijdens de preek lezen we een verhaal aan de hand van het thema van Bible basic, of kijken een aflevering van bijv. Elly en de Wiebelwagen, doen een spel, bieden een knutselactiviteit aan enz.
 • Laagdrempelig maar samen… Zowel de kinderen als de ouders.
 • Voor de zegen komen we met de ouders en de kinderen de kerk in zodat we gezamenlijk met de gemeente de dienst afsluiten.
 • Uiteraard kan een ouder ervoor kiezen hun kind(eren) in de grote zaal te brengen en zelf naar de dienst te gaan. Het is ook mogelijk dat de ene ouder de dienst meemaakt in de kerkzaal, terwijl de andere ouder bij de kinderen blijft in de grote zaal. Kinderen die liever meegaan de kerk in zijn daar uiteraard vrij in.
 • Het wordt onze verantwoordelijkheid om nieuwe ouders en kinderen te betrekken bij de nieuwe opzet.
 • Maar wat we ook graag willen is dat we in een app elkaar onderling op de hoogte houden van leuke activiteiten in andere kerken of evenementen. Bijvoorbeeld samen een dagje naar
 • Opwekking enz. Kortom… werken aan verbinding.

Ontmoeting met diaconie Hulshorst
Voor de tweede keer was er inspirerende ontmoeting van onze diaconie met de wijkdiaconie van de Hervormde gemeente van Hulshorst. Deze keer vond de ontmoeting plaats in de prachtige kapel in Hulshorst, waar we zeer gastvrij ontvangen werden.
We hebben nagedacht over de uitdagingen van deze tijd met inflatie, stijgende armoede en opvang en zorg voor vluchtelingen en asielzoekers. Wat is het waardevol om gewoon met elkaar te delen wat je doet, waar je tegen aan loopt en wat je zou kunnen doen. Ook in Hulshorst staan de kerken voor de uitdaging om gastvrijheid te bieden aan asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne.
We hebben een hele verschillende omgeving om kerk te zijn, maar kunnen elkaar zo tot hand en voet zijn in het Lichaam van Christus. Uit deze contacten is al iets heel concreets gekomen. Gerrit Klaassen uit Hulshorst gaat een kerkje bouwen voor de gemeente Ravna Gora in Bulgarije. Met Ravna Gora bestaan vanuit De Ontmoeting contacten via stichtng TRUD en de GZB. Op 27 november wordt voor dit project een collecte gehouden in de gemeente in Hulshorst. Op 20 september 2023 staat de volgende ontmoeting
gepland, dan in De Ontmoeting in Almelo.

Belijdeniscatechisatie
Er zijn al 2 mensen die zich hebben opgegeven
voor de belijdeniscatechisatie. Doe je ook mee? Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort.

Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen. Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Flyers uitdelen aan kinderen – helpt u mee?
“Kom en zie!” start op 1 oktober. Voor kinderen uit de wijk een prachtige gelegenheid om sport en spel te doen, gezelligheid en creativiteit te beleven en een verhaal te horen uit de Bijbel.
We willen graag zoveel mogelijk kinderen bereiken. Zou u kinderen uit willen nodigen bij u in de buurt? De flyers liggen in de hal van de kerk.
“Kom en zie!” is één keer in de maand van 15.00 uur – 16.30

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 26 oktober 2022
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd.
Deze vindt plaats op DV woensdag 26 oktober om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsstraat 80 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink. Hij hoopt te spreken over ‘Het Heilig Avondmaal in gereformeerd perspectief’.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo:
NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer
van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Huwelijk
Beste gemeente,
Hierbij wil ik een mooi bericht met jullie delen. Komende dinsdag 4 oktober hopen Patrick van der Noordt en ik, Jeltje Elsinga, te trouwen. Wij kijken erg uit naar de trouwdag en vieren dit met familie en vrienden. Ons woonadres wordt Botniastate 11, 7608XG in Almelo. Ik voel me thuis in De Ontmoeting en blijf dan ook lid van onze gemeente. Hartelijke groet,
Jeltje Elsinga

Geen zondagsbrief
In verband met vakantie is er op zondag 22 oktober geen zondagsbrief of bijdrage van de kinderkerk.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

“Wij geloven in een uitweg vinden uit schulden!”

Schuldhulpmaatje Almelo geeft handen en voeten aan dit geloof door medemensen in financiële zorgen daadwerkelijk te helpen. Omdat we dit geloofsthema niet alleen over zonden vinden gaan maar ook over geldschulden! Daarom gaan we naast mensen staan en lopen een eind met hen op om schulden weg te werken en hun financiële zaken weer op orde te krijgen.

Schuldhulpmaatje is een landelijke christelijke organisatie die ooit mede door de huidige minister van armoedebestrijding Carola Schouten op poten is gezet. Door vrijwilligers op te leiden tot schuldhulpmaatje kunnen deze maatjes werkelijk naast mensen in problemen staan en hen begeleiden om zelf weer grip op hun situatie te krijgen. Almelo heeft een eigen afdeling met zo’n 15 goed opgeleide en gemotiveerde maatjes. We hebben in de loop van de tijd gemerkt dat wij van groot belang kunnen zijn voor het werk van diaconie en caritas omdat onze maatjes de kennis en de kundigheid hebben om mensen met serieuze geldelijke problemen goed te helpen. Bovendien merken we dat de drempel om hulp te vragen bij Schuldhulpmaatje vaak lager is dan om aan te kloppen bij een kerk.

Hoe kom ik bij Schuldhulpmaatje terecht?
Dat kan door je aan te melden via onze website. Onze coördinator Mases Marteros neemt dan snel contact met je op om je aan een maatje te koppelen. Ook de schuldenspecialisten van de gemeente Almelo verwijzen naar ons door. En we hopen dat onze bekendheid ook verhoogd wordt door bijvoorbeeld deze publicatie in kerk- en parochiebladen.

Wat mag ik verwachten van de hulp van Schuldhulpmaatje?
Niet dat het maatje al je problemen voor jou oplost! Wel dat je samen grip op je situatie krijgt en werkt aan schuldenvrij raken. Het maatje helpt je je financiën te ordenen, met contacten met schuldeisers en instanties, met de weg vinden in het krijgen van toeslagen enzovoort

Kan schuldhulpmaatje alles oplossen?
Nee, uiteraard niet. Maar ook als de situatie te heftig is om er met onze manier van werken uit te komen, dan zijn de maatjes er ook op getraind om dan naar de juiste andere (vaak professionele) hulp door te verwijzen.

Kost de hulp van Schuldhulpmaatje wat?
Nee, doordat we een vrijwilligersorganisatie zijn is deze hulp gratis. (dit in tegenstelling tot veel andere bureaus die adverteren!) Het kost een hulpvrager vooral inzet en doorzettingsvermogen!

Wat kunnen wij als kerkelijke gemeente/individueel kerklid doen?

 • Het belangrijkste is misschien wel – en dat zeker in Twente waar je je vuile was liever niet naar buiten brengt! – financiële zorgen bespreekbaar te maken. En dat niet om je voor te schamen, maar als iets wat iedereen kan overkomen. Want het kan iedereen treffen, bijvoorbeeld door scheiding, ontslag, ziekte of verlies partner.
 • Durven door te verwijzen naar Schuldhulpmaatje!
 • Ons werk ondersteunen met menskracht. We kunnen nieuwe maatjes gebruiken, maar ook het bestuur kan enige versterking goed gebruiken.
 • Ook financiële ondersteuning is welkom omdat we wel kosten maken voor de opleiding en doorgaande training van onze maatjes. Weliswaar krijgen we subsidie van de gemeente Almelo, maar we willen daar niet alleen van afhankelijk zijn.

Contact: Mases Marteros, coördinator, 06-43968162, informatie@shmalmelo.nl
Website: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/almelo/
Rekeningnummer: NL38RABO00151892156 (we hebben ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar!)

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Jezus zegent de kinderen (Marcus 10:13-16)

Deze zondag is de eerste zondag van een derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van het boek Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag horen we dat Jezus de kinderen zegent en Hij zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (Zijn Koninkrijk).

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het erom dat kinderen een voorbeeld zijn voor hoe je bij Gods nieuwe wereld kunt horen.
Bron: de bijbel.nl/bijbelbasics


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.