Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug
Ouderling van dienst: Wouter Teeuw
Diaken van dienst: Josine Roozeboom
Muziek: Testify

Koffie: Meitty en Erik Ernst

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud (Ravna Gora)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte avondmaalscollecte
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Voorbereiding Heilig Avondmaal
Komende zondag is er voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, dat we op zondag 9 juni hopen te vieren.

Appostel app
De kerkenraad kan zich vinden in het gebruik van de Appostel-app in onze gemeente. Niet iedereen hoeft zo’n app te gebruiken; het is een mogelijkheid voor wie dat handig vindt.
Het is de bedoeling deze app in eerste instantie te gebruiken voor de collecte, al zijn er meer functies
mogelijk. Wanneer alles werkt wordt de app aangekondigd in de gemeente. Met gerichte voorlichting worden gemeenteleden geholpen de app te gebruiken.

Kring voor jonge ouders – 5 juni
Op 5 juni komt de kring voor jonge ouders weer bij elkaar. We gaan het dan hebben over: “Behoeften: ontdekken van genegenheid.” Daarbij is de rol van het gezin erg belangrijk. Alle jonge ouders zijn welkom! Info: Catherinus Elsinga, cbelsinga@solcon.nl / T. 06 – 8300 1329. Je kunt gerust komen zonder je aan te melden.

Heg- en pleindag 1 juni
Op 1 juni hopen we het plein rond de kerk netjes te maken. Heg knippen, aanvegen, opruimen, enzovoort.
Vele handen maken licht werk! Kom je gezellig mee helpen? Geef je op bij Albert Jansen. Om 8 uur is er koffie, om half negen gaan we van start. Een kasteeltuin (als op de foto) hoeft het niet te worden, maar enig onderhoud kan geen kwaad.

Stellingen over Israël
Door de terreur van Hamas op 7 oktober brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas. Organisaties als Hamas en Hezbollah beogen blijkens hun ‘handvest’ de vernietiging van de staat én het volk Israël. De genocide van de Joden is de agenda die schuilt achter de leuzen “free Palestine” of “from the river tot he sea, Palestine will be free”.
Het is wrang, dat dankzij doeltreffende PR en eenzijdige voorlichting het sentiment zich wereldwijd keert tegen Israël. Dat betekent geenszins dat de Israëlische regering geen fouten kan maken. Wel is kennis van de achtergrond nodig. Dr. W. Ouweneel schreef over het conflict een boekje met 20 stellingen. ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’ (Uitgeverij Aspekt).

Stelling 6,7 en 8
Stelling 6: In 1948 verlieten 700.000 Arabieren het gebied dat sinds 14 mei van dat jaar Israël omvatte. Deels vluchtten zij uit angst voor de Joden, maar deels gingen zij op aandrang van de omringende Arabische landen.
De Arabische landen drongen er op aan om Israël te verlaten. De Arabische landen beloofden dat ze later terug zouden kunnen keren om dan héél het land in bezit te kunnen nemen – zonder de Joden die daar vanouds woonden. Zo belandden veel Arabische Palestijnen in vluchtelingenkampen. De Arabische landen weigerden, die hen aangespoord hadden Israël te verlaten, hen op te nemen. Stelling 7: Vaak wordt vergeten, dat 850.000 Joden uit Arabische landen gedwongen werden te vluchten toen in 1948 de volkswoede zich tegen hen keerde. Zij konden terecht in de nieuwe staat Israël. Dit in tegenstelling tot de Arabische Palestijnen, die bij hun ‘broeders’ niet welkom waren. Stelling 8: Israël is een Joodse staat, maar er is geen land in het Midden-Oosten waar Arabisch sprekende mensen zoveel rechten hebben als in Israël. In de staat Israël hebben de Arabische inwoners dezelfde democratische rechten als de Joodse inwoners. Er zijn Arabische politieke partijen, in het hooggerechtshof zijn ook Arabische rechters en de Arabieren kunnen vrijuit hun mening uiten, óók kritiek op de regering.

Vrijwilligers gevraagd!
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Ds. Elsinga 40 jaar predikant,
Op 17 juni is het veertig jaar geleden dat ds. Catherinus Elsinga in Spijk werd bevestigd als predikant. In en na de ochtenddienst van 23 juni willen we graag aandacht besteden aan dit heugelijke jubileum. Ds. Elsinga heeft zelf twee “steekwoorden“ aangegeven voor deze viering : eenvoudig en dankbaarheid.
Ds. Elsinga is in 1984 als predikant begonnen in Spijk en Godlinze (Noord Groningen), vervolgens werd hij voorganger in Den Ham en daarna kwam Almelo.
Uiteraard nodigen wij u als gemeentelid van harte uit om deze morgen aanwezig te zijn. Bij deze dienst zullen ook familie, vrienden en collega’s van ds. Elsinga aanwezig zijn. Het is goed om af en toe in dankbaarheid achterom te kijken en vervolgens vol hoop de toerkomst tegemoet te zien.
De kerkenraad

Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
Zondag 2 juni is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  1. Voor goede en eerlijke Europese verkiezingen.
  2. Voor het samenstellen van een nieuwe, betrouwbare, regering in Nederland.
  3. Voor goede betrouwbare pleeggezinnen en meer pleeggezinnen in ons land.
  4. Voor veiligheid in onze steden en dorpen. Dat verwarde mensen de juiste hulp krijgen.
  5. Dank voor de vrijwilligers die het kerkplein hebben schoon gemaakt.

De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.