Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Bloemendal uit Zwartsluis
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Jenny Holtman en Henk Compagne

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


DV zondag 15 oktober is er geen zondagsbrief
In verband met onze vakantie verschijn er deze zondag geen zondagsbrief. Een en ander houdt ook in
dat reserveringen voor een ruimte voor een vergadering en het regelen van de verwarming niet door
ons wordt verzorgd. U kunt hiervoor contact opnemen met Marco Haakmeester.

Belijdeniscatechisatie
De oudste belijdenissen komen we tegen in de Bijbel zelf. Heel bekend is de korte en krachtige belijdenis “Jezus is Heer”. Die treffen we onder andere aan in Romeinen 10: “Want indien gij met uw mond belijdt. Dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”
De woorden ‘met uw mond’ geven aan dat je de erkenning van Jezus als Heer niet voor jezelf houdt, maar daarvan getuigt! De woorden ‘met uw hart’ maken duidelijk, dat de belijdenis van binnenuit komt, vanuit het centrum van je bestaan waar de wezenlijke beslissingen vallen. Het doen van belijdenis is in de kerk door de eeuwen heen belangrijk gebleven. Bij een bekering vanuit het heidendom vond die belijdenis plaats voorafgaande aan de doop. De kinderen die dan ook gedoopt werden deden op een later moment belijdenis van hun geloof. Zij spraken daarmee hun vertrouwen uit in de belofte van God, die in de doop aan hen verzegeld was.
In de kerk bieden we gelegenheid voor het doen van openbare belijdenis én voor de voorbereiding daarop. Voor degenen die nog niet gedoopt zijn is deze catechisatie tevens voorbereiding op het ontvangen van de doop. Als je mee wilt doen of informatie wilt, neem dan contact met me op. Op dit moment zijn er
twee mensen die belijdeniscatechisatie volgen. Je kunt daar zo bij aansluiten. (cbelsinga@solcon.nl / 06-83001329 )

De namen van de zalen
De zalen in onze kerk zullen een naam krijgen die past bij onze context. Aangesloten wordt bij de
straatnamen in de buurt. Naast de ‘kerkzaal’ en de ‘consistorie’ komen de ‘Hoornblad’ (nieuwe zaal),
‘De Jasmijn’ en de ‘Goudenregen’ (oppasruimte).

Pastoraat
Sharona Braakman heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor bezoekwerk bij enige adressen uit kwartier 5. De kerkenraad is daar dankbaar voor en overlegt in welke wijk deze dienst goed tot zijn recht komt.

  Kom en Zie!
  Op de startzondag zien we een filmpje over de Sport- en spelweek. Het was echt fantastisch mooi!
  We willen de kinderen graag een vervolg bieden. Iedere eerste zaterdag van de maand is er daarom “Kom en Zie” voor de kinderen van 6-12 jaar. Van 15.00 uur tot 16.30 uur. Behalve de kinderen uit de wijk worden ook de kinderen van het Theaterhotel (AZC) uitgenodigd. Dat vergt wel enige organisatie. We hopen dat vele kinderen al vroeg de Heer zullen leren ‘zien’.

  Hemelhoog
  Voor de organisten is de bundel Hemelhoog met muziek voor de begeleiding aangeschaft. Kennelijk is het door iemand geleend of per abuis meegenomen. Het zou fijn zijn wanneer het weer op de orgelbank gelegd zou worden.

  Gemeenteavond
  De kerkenraad heeft het voornemen om op de dankdag op 1 november na de dienst een gemeenteavond te houden. Iedereen is van harte welkom!

  Collecte – kerk en diaconie
  U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
  Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
  Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.

  Thuis meevieren
  De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

  Zegenbede
  Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
  Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
  Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
  Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

  Catherinus Elsinga

  Het hemelse Jeruzalem (van een gemeentelid)
  Zingen “Lichtstad met uw paarlen poorten” (E.L. 413).2Kor.5: 1-4. God geeft een heel nieuw leven. Johannes ziet in openb.21 Een nieuw hemel en een nieuwe aarde. (Openb.21:10,11) ”En hij zag het nieuw Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen. De stad schitterde met goddelijke pracht. Er kwam een gloed vanaf als vaneen zeer dure edelsteen, als van een kristalheldere diamant.” En God zei tegen Johannes(openb.21:5) ”Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar”. Wat Johannes ziet, is zo mooi; hij heeft vaak niet de juiste woorden ervoor en omschrijft het met het woordje “als”. “De engel die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad, de 12poorten en de muur op te meten.” De stad had de vorm van een kubus (Openb.21:16). De lengte, breedte en hoogte, omgerekend ruim 2100 km. De dikte van de muur omgerekend 64m. Onvoorstelbaar wat een ruimte! De muur bestond uit doorschijnend edelgesteente, uit diamant en was gebouwd op een fundering van 12 lagen die met allerlei edelstenen versierd waren (Openb.21 :19,20). Op de poorten (3 naar het oosten, 3 naar het westen, 3 naar het zuiden en 3 naar het westen) die als parels leken, stonden de namen van de stammen van Israël (Openb.21:12). Op de fundering van de stadsmuur stonden de namen van de 12apostelen van het Lam (Openb.21:14). Wij zullen als christenen uit de heidenen blijvend herinnerd worden “dat we geënt zijn als wilde loot op de saprijke wortel van de olijf” (teken van Israël) Rom.11:17. De hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas.Openb.21:27: ”En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand die gruwel of leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.”

  Bidstond
  Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
  U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
  Gebedspunten
  • De christenen die dienstbaar zijn in de politiek. Dat ze in eerbied en afhankelijkheid van de HERE het land mogen dienen.
  • De vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst in de westerse wereld.
  • De situatie in de Armeense enclave Nagorno-Karabach, waar de – veelal Armeense en christelijke- inwoners zich bedreigd voelen door aanvallen vanuit Azerbeidzjan.
  • Onze broeders en zusters in Pakistan, die te maken hebben met onderdrukking en vijandschap. Dat de Heer hen bescherming biedt en ook het hart aanraakt van degenen die hen nu vervolgen.
  • De bijeenkomst van ‘Kom en Zie’ aanstaande zaterdag; de bijeenkomst voor (jonge) ouders op 4oktober; de eerste bijeenkomst met tieners op zondag 8 oktober. Dat de HERE door Zijn Geest nieuw leven wekt!

  Present
  Stichting Present Almelo organiseert op vrijdag 10 november 2023 weer een Meet & Eat!
  “Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of
  zusters deden, hebben jullie ze ook voor Míj gedaan.” – Mattheus 25:40
  Soms is het zo ingewikkeld om handen en voeten te geven aan het omzien naar elkaar. Waar moet je beginnen? Hoe kom je in contact met mensen die dat nodig hebben? En hoe pak je dat dan aan?
  De Meet & Eat is een prachtige mogelijkheid om nieuwe inwoners van Almelo te ontmoeten en licht te brengen in hun vaak moeilijke omstandigheden. Momenteel verblijven zij in het Theaterhotel.
  Velen van hen hebben de wens om kennis te maken met Nederlanders en zich bekend te maken met onze cultuur en gebruiken. Daarom faciliteert Present op 10 november om 17.00 uur weer een Meet &
  Eat, (letterlijk ontmoeten en eten) om deze verbinding mogelijk te maken. Liever eerst samen boodschappen doen, samen koken en dan met elkaar eten? Ook dat kan je onderling regelen. De ontmoeting, in welke vorm ook, staat centraal. Je kan je individueel opgeven, maar ook als gezin. Het is juist voor kinderen en jongeren ook een prachtige kans om mensen uit een ander land en met een andere cultuur te ontmoeten!
  Via de website van stichting Present kun je je aanmelden als ‘gastgezin’ en daarbij je voorkeuren qua bijvoorbeeld hoeveelheid gasten aangeven: https://stichtingpresent.nl/almelo/aanmelding-gastadres-
  meet-eat/

  Na uw aanmelding zal Stichting Present Almelo je persoonlijk benaderen met verdere informatie. In de tussentijd kun je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting Present Almelo via onze nieuwsbrief (inschrijven via onze website) en onze sociale media kanalen: Facebook, Instagram en
  LinkedIn. Mail voor meer informatie naar: info@presentalmelo.nl

  Boodschappen meenemen voor De Boodschappenmand
  Zondag 1 oktober is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
  Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren. Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
  De diaconie.

  Lichtjestocht
  De voorbereiding van de lichtjestocht zijn al in volle gang, wilt u glazen potten bewaren en schoon en zonder etiket inleveren in de kerk? Wel handig om alleen potten te bewaren waar ook lichtjes in passen!

  Toneel
  Houd je van toneelspelen? Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud?
  Geef je dan snel op voor de tienercursus toneel van christelijke theaterschool Fyr Toneel.
  In 20 lessen duiken we in verschillende speltechnieken en speelstijlen, schrijven we onze eigen voorstelling én voeren we die op in een theaterzaal.
  De lessen vinden plaats op de dinsdagavond van 18:30-19:45 uur (m.u.v. schoolvakanties) en worden gegeven in het gebouw van NGK aan de Bellavistastraat 26 in Almelo
  Je kan je opgeven door te mailen naar fyrtoneel@gmail.com, te bellen of appen naar 06 83 98 58 29 of
  via social media op Instagram of Facebook een berichtje te sturen.
  Schijn. Straal. Schitter. Laat jezelf zien!

  Kidzzcorner
  Thema van vandaag: Paulus reist rond en vertelt over Jezus

  Op deze zondag staat Handelingen 17:16 en 17:22-34 centraal: Paulus reist rond om overal over Jezus te vertellen. Hij komt ook in de Griekse stad Athene, waar hij een toespraak houdt

  Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de reactie van de mensen die naar Paulus luisteren. Een paar van hen sluiten zich bij Paulus aan en gaan in Jezus geloven.
  Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de inhoud van Paulus’ toespraak en het nadenken en
  filosoferen over wie God is.
  Kinderlied: Op reis – Marcel en Lydia Zimmer

  Herinnering
  Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.

  Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
  Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
  Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
  Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


  De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.