matteüs 25

kreatieve bijdragen

de ontmoeting almelo 2023


Ik had honger, en jullie gaven mij te eten


Ik had dorst, en julllie gaven mij te drinken


Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op


Ik was naakt, en jullie kleedden mij

Ik was ziek, en jullie bezochten mij


ik zat gevangen, en jullie kwamen naar mij toe


respect voor hen die ons voorgingen


aan u behoort, o heer der heren,
de aarde met haar wel en wee
de steile bergen, koele meren
het vaste land, de onzekere zee
van u getuigen dag en nacht
gij hebt ze heerlijk voortgebracht


Alles inéén

inspiratie uit purmerend 12-6-2023 aj