Het pioniersteam van Yaşam Sözu wil graag contacten leggen met Turkstalige mensen en hen van dienst te zijn. Eén van de manieren om Turkstalige mensen te dienen is hen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Daarom is een taalcafé gestart.

De eerste keer (net voor de lock-down) was het meteen een prachtige avond!

Het pioniersteam hoopt in het nieuwe jaar, zodra dat mogelijk is, het taalcafé weer wekelijks te organiseren. Het is in het kerkgebouw van De Ontmoeting, op dinsdagavond van 20.00 uur – 21.30 uur. Steeds zijn er één of twee mensen van het pioniersteam die invulling geven aan de avond. Vrijwilligers helpen bij het aangaan van het gesprek.

Wilt u een keer aanschuiven en meepraten? Dat kan. Of helpen koffie schenken, gezelligheid bieden, contact leggen? Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

Info: Catherinus Elsinga. cbelsinga@solcon.nl 0546 – 673395.