Ravna Gora is een dorpje in het zuid-oosten van Bulgarije. Er wonen veel Roma-mensen. De Samaritaanse vrouwen hebben daar het evangelie gebracht en er is een gemeente ontstaan. In enkele jaren is de gemeente gegroeid van 7 naar 70 mensen. Dat is het werk van de Heilige Geest! Daardoor is het onderdak van de gemeente – een caravan – te klein geworden. Het grootste deel van de gemeente bivakkeert buiten tijdens de dienst! ’s Zomers bij mooi weer is dat niet zo’n groot probleem. Maar bij minder aangenaam weer of in de winter kan het eigenlijk niet.

Daarom hebben we het plan opgevat om Ravna Gora te helpen door er een kerk te bouwen. Kosten van de kerk: € 15.000,-; kosten van het totale project (inclusief vervoer en voorbereidend werk op de bouwplaats): € 25.000,-. De kerk wordt ‘prefab’ gebouwd in Hulshorst door Gerrit Klaassen. Alleen het materiaal hoeft maar betaald te worden! Inmiddels is er al € 10.000,- toegezegd voor dit project.

Als er tenminste 2/3 van het benodigde bedrag is toegezegd én de bouwvergunning in Bulgarije deugdelijk geregeld is, gaat het project van start. De betrokkenen bij het project zijn naast de diaconie van onze gemeente: stichting TRUD, stichting BRODA (Hulshorst) en VBC Ichtus (de gemeente met wie we ook samenwerken bij de Turkse pioniersplek).

Steunen?

Voor het totale proejct is zo’n € 25.000,- nodig. Naast het reeds toegezegde bedrag dus nog € 15.000,-. Wil je meehelpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen? Giften zijn welkom op het banknummer van stichting TRUD onder vermelding van ‘kerk Ravna Gora’. Het banknummer van stichting TRUD is: NL98 RABO 0301 3808 80 ten name van de Stichting Trud Almelo (ovv ‘kerk Ravna Gora’).