Het logo van de Ontmoeting is vernieuwd. Dit in verband met de officiële naam van onze gemeente: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Almelo.

Soms wordt een nog uitgebreider naam gebruikt: Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard De Ontmoeting te Almelo. De woorden ‘van bijzondere aard’ zijn een uitdrukking uit de kerkorde en worden in de regel weg gelaten, omdat de gemiddelde  buitenstaander de betekenis er niks van snapt

Net zoals andere Protestantse Gemeenten maakt onze gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Almelo zijn dus twee protestantse gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Almelo en de Protestantse Gemeente Almelo. Dat komt in heel veel plaatsen voor.

Om duidelijk te maken dat we behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op onze site ook het logo van de Protestantse Kerk.