Kring voor jonge ouders

23 november 2023 om 20 uur in De Ontmoeting. Thema: Wanneer doe je’t goed?

Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Met deze woorden uit Psalm 78 begonnen we een bijeenkomst met jonge ouders op 4 oktober. Er waren ouders uit De Ontmoeting en uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. In het gesprek kwam naar voren dat gelovige jonge ouders veel voor elkaar kunnen betekenen. Door elkaar te bemoedigen, het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het geloof aan de kinderen! Samenwerking tussen de kerken is belangrijk bij activiteiten voor jonge ouders en kinderen!

We hopen 5 of 6 avonden per seizoen bijeen te komen. Albert, Corien, Aernout en Catherinus helpen bij de voorbereiding van de avonden. Jonge ouders uit verschillende kerken kunnen aanhaken.

De volgende keer is op donderdag 23 november om 20 uur in De Ontmoeting. We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’.