Een aantal jonge ouders is gestart met een ‘Kring voor jonge ouders’. Gelovige jonge ouders kunnen elkaar bemoedigen door het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het evangelie aan de kinderen!

Ouders uit verschillende kerken / gemeenten kunnen aanhaken. We komen 5 of 6 avonden per seizoen bij elkaar. De volgende keer is 5 juni om 20 uur in De Ontmoeting aan de Hoornbladstraat 29 A. We gaan het dan hebben over: “Behoeften: ontdekken van genegenheid.” Daarbij is de rol van het gezin erg belangrijk.

Alle jonge ouders zijn welkom! Info of aanmelding: Catherinus Elsinga, cbelsinga@solcon.nl / T. 06 – 8300 1329. Maar je kunt ook gerust komen zonder je aan te melden.