Leerdiensten 2023 over 7 werken van barmhartigheid –

In Mattheus 25 worden door Jezus verschillende ‘werken van barmhartigheid’ genoemd. Op initiatief van Arend van de Beld en Albert Jansen worden daaraan zeven avonddiensten gewijd. Gemeenteleden kunnen met de thema’s aan de slag door een creatieve uitbeelding te maken. Ieders creatieve inbreng is welkom! Daarnaast zullen wellicht mensen uitgenodigd worden die met een bepaald thema veel te maken hebben in hun dagelijkse leven. De aanvan van de diensten is 19.00 uur.

De avonddiensten zijn op de volgende data:

5 februari: hongerigen en dorstigen voeden

19 februari: onderdak geven

12 maart: kleding verstrekken

16 april: zieken verzorgen

30 april: gevangenen bezoeken

28 mei: doden begraven

11 juni: de schepping beheren