Hoe komen mensen tot geloof? (gemeente avond 1 november)

Onderstaande dia’s vertellen iets over het proces waarin mensen tot geloof komen. Maar misschien leeft bij u of jou de vraag: hoe kom ík tot geloof? Hoe leer ík de Here God kennen? Je kunt God zoeken door te bidden en God wil Zich leren kennen door zijn Woord.

Het volgen van een ALPHA-cursus kan je daarbij helpen (zie bij ‘activiteiten’- op deze site). Je kunt ook naar een kerkdienst komen van De Ontmoeting en na de dienst het gesprek zoeken. En voel je vooral vrij om contact op te nemen met de predikant ds. Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl) Tel.06-83001329.

Het proces waarin mensen tot geloof komen kan jaren duren. Vaak spelen ervaringen uit hun levensgeschiedenis, bijvoorbeeld uit de kindertijd, een rol.

De volgende vragen dienen om over bovenstaande verder na te denken: