Gesprek over de schepping

Tijdens de biddagdienst op 13 maart luisterden we naar Psalm 104. Het is een loflied op de Schepper, die heel de natuur draagt en in stand houdt. In vers 27 staat: “En allen zien ernaar uit dat U voedsel geeft, op de juiste tijd. Geeft U het, dan doen zij zich tegoed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.” Het is het woordeloze gebed vanuit de natuur, waaraan de mensen stem mogen geven.

Tijdens de gemeenteavond praatten we na over de eerbiedige omgang met de schepping. De vragen staan hieronder. Om nog eens verder over na te denken of door te praten!