Tijdens de gemeenteavond is het beleidsplan van de gemeente toegelicht. In groepen is doorgepraat over de verschillende doelen. Onder andere de volgende ideeën werden genoemd:

  • We moeten niet alleen mensen ontvangen, maar mogen ze ook opzoeken op de plek waar ze zich bevinden. Zware problemen hoeven ons niet af te schrikken; de kerk heeft een wezenlijke inbreng en boodschap.
  • Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren door muziek. Zoek samenwerking met andere kerken in het jeugdwerk. Investeer in relaties met jongeren.
  • Groei in discipelschap betekent toegroeien naar Jezus en dus ook ruimte geven aan het werk van de Heilige Geest. Getuigenissen zijn daarbij van belang. Wellicht kunnen de Groei Groepen een avonddienst verzorgen?
  • Wat fijn dat DABAR mee wil werken aan de sport- en spelweken in de zomer!
  • Voor de kerkenraad is het van belang dat er ruimte is voor geestelijke bezinning.
  • Stem zo mogelijk de onderwerpen voor de prediking af met de gastpredikanten. Daarmee wordt de prediking versterkt.

Genoeg om mee aan de slag te gaan!