Per 1 maart is De Ontmoeting een zelfstandige Protestantse Gemeente geworden. Op 6 maart is de eerste dienst als nieuwe gemeente gehouden. Het tekst voor de verkondiging was uit Lucas 22:27 “Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.” Het verlangen is, dat die woorden kenmerkend zijn voor het gemeente-zijn van De Ontmoeting.

Albert Jansen heeft naar aanleiding van deze tekst een schilderij gemaakt, dat hangt boven de ingang van de kerkzaal. Na de dienst werd de klokkenstoel onthuld met daarin de oude luidklok van het Nieuwland. Noortje Jansen heeft de klok ingeluid en daarmee ook een nieuwe periode voor gemeente De Ontmoeting. De klokkenstoel is door Mathijs Jansen ontworpen en gemaakt naar een Fries model.

Naast ds. L. Westland, die aanwezig was tijdens de dienst gaven ook de oud-predikanten dr. J. Woudenberg en dr. W. de Greef uitdrukking aan hun betrokkenheid bij de gemeente. Dr. de Greef schreef: “Vanuit mijn eigen ervaring als predikant van het Nieuwland kan ik heel goed begrijpen dat het voor een goed functioneren van “de Ontmoeting” uitermate belangrijk is om een eigen kerkenraad, gebouw en predikant te hebben. Ik hoop dat de nieuwe start bij zal dragen aan de opbouw van de gemeente en zo ook van betekenis kan zijn voor de omgeving en de stad.”

Na de het inluiden van de klok was er een gezellig samenzijn met koffie en gebak.