4 avonden over onze levensweg en het christelijk geloof

Vrijwel iedereen kent het besef dat er een God is. Mensen herkennen Hem in de natuur; ze hebben als kind over Hem gehoord; ze zien Gods hand in hun leven. Anderen ervaren juist dat ze God missen. Sommigen hebben God op een bijzondere manier ervaren.

Kostbare verhalen zijn daarover te vertellen. Ze roepen ook vragen op: Wie is God? Kan ik Hem leren kennen? Op welk spoor wil Hij mij zetten? Is er een nieuw begin mogelijk? Is er een leven na de dood? Is er hoop voor de schepping? 

Bij ‘Geloof verkennen’ delen we de verhalen en gaan we in op je vragen.

Waar gaat het over?

De eerste avond gaat over onze ervaringen met God—of hoe we Hem missen. Wat is jouw verhaal? Welke vragen heb je? Waar verlang je naar?

Op de tweede en derde avond denken we na over de vragen en verlangens die naar voren kwamen. Hoe is God betrokken op ons leven?

Tijdens de vierde avond keren we de rollen om. Welke vragen stelt God aan ons? En hoe kunnen we daarop antwoorden?

Meedoen? Geef je op!

Locatie: De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A.

Wanneer: 4 woensdagavonden, namelijk 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari.

De tijden: 19.30 uur—21.00 uur

Groepsgrootte: ongeveer 10 mensen

Leiding:  ds. Catherinus Elsinga

Info & Opgave: Catherinus Elsinga, mail: cbelsinga@solcon.nl of bel / app: 06-8300 1329