In maart is de eerste actie kerkbalans gehouden door De Ontmoeting. De kerkenraad is dankbaar voor de goede opbrengst. Er is al € 84.300,- toegezegd en dat bedrag zal naar verwachting nog stijgen. De gemeente laat op deze wijze weten van harte te staan achter de opbouw van gemeente De Ontmoeting. We danken de Here die ons Zijn gaven rijkelijk ten gebruike geeft. We delen wat we uit Zijn hand mochten ontvangen!