Muziek

In de kerk zingen we om God groot te maken. We zingen vooral uit het Liedboek voor de Kerken, Hemelhoog, Opwekking en de Evangelische Liedbundel. Sinds de ‘corona-tijd’ zijn er groepjes van ‘voorzangers’ die de liederen inoefenen en voor (of met) ons zingen.

Een vijftal organisten verzorgt beurtelings de begeleiding van de samenzang. Regelmatig verleent het combo ‘Testify’ medewerking aan de dienst.

Testify

De leden van Testify oefenen wekelijks en beleven plezier aan het maken van muziek. Vind je het fijn om mee te zingen of te spelen in het combo? Neem contact op met Jan Veninga. jan@venin.ga