Eredienst

In de zondagse diensten zoeken we de ontmoeting met God en met elkaar.

Het kerkgebouw staat aan de Hoornbladstraat 29a. De ochtenddienst begint om 10.00 uur. De liederen en Bijbellezingen worden geprojecteerd met de beamer.

Regelmatig zijn er avonddiensten om 19.00 uur (zie preekrooster). De avonddiensten hebben een eigen karakter: leerdiensten, zangdiensten, gebed- en getuigenisdiensten, en laagdrempelige ‘open diensten’. Er is ruimte voor gedachtewisseling en ieders inbreng.

 Thuis meevieren

U kunt de dienst thuis mee beleven via kerkdienstgemist.nl en (met beeld) via http://www.twitch.tv/jvtwitch68

Oppasdienst en kinderkerk

Jonge ouders ontmoeten elkaar en leiden samen de oppas en de kinderkerk (de Gideonsbende). Ze bouwen aan onderling contact en bemoedigen elkaar in het deelnemen aan de gemeente.

Samen met de kinderen volgen de jonge ouders de dienst in de grote zaal. Tijdens de preek lezen en bespreken ze het verhaal van ‘Bible basics’ en gaan ze aan de slag met een verwerking. ‘Bible basics’ is materiaal van het Nederlands Bijbel genootschap. Voor de zegen komen ouders en kinderen in de kerkzaal.

Uiteraard kunnen ouders er voor kiezen om de dienst in de kerkzaal helemaal mee te maken en hun kinderen bij de kinderkerk te brengen! Het mailadres van de kinderkerk is: kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Doop en Avondmaal

Regelmatig wordt een kind of een volwassene gedoopt. De doop met water betekent dat God ons bevrijdt (reinigt) van het kwaad en dat we bij Hem mogen horen.
Vijf keer per jaar vieren we het avondmaal. Jezus Zelf heeft deze maaltijd ingesteld. Het brood en de wijn die tijdens deze maaltijd rondgaan, verzekeren ons ervan dat Jezus uit liefde zijn leven voor ons gaf aan het kruis.

Koffie na de dienst

Na de dienst drinken we samen koffie. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te praten en kennis te maken met mensen die je niet kent.

Autodienst

Mocht u voor het bezoeken van de kerkdiensten vervoer nodig hebben, neem dan gerust contact op met de scriba van onze gemeente. scriba@deontmoetingalmelo.nl