Eredienst

In de zondagse diensten zoeken we de ontmoeting met God en met elkaar.

Het kerkgebouw staat aan de Hoornbladstraat 29a. De ochtenddienst begint om 10.00 uur. De liederen en Bijbellezingen worden geprojecteerd met de beamer.

Regelmatig zijn er avonddiensten om 19.00 uur (zie preekrooster). De avonddiensten hebben een eigen karakter: leerdiensten, zangdiensten, gebed- en getuigenisdiensten, en laagdrempelige ‘open diensten’. Er is ruimte voor gedachtewisseling en ieders inbreng.

 Thuis meevieren

U kunt de dienst thuis mee beleven via kerkdienstgemist.nl en (met beeld) via http://www.twitch.tv/jvtwitch68

Oppasdienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar. Er is speelgoed en er zijn twee leid(st)ers. Deze kinderen komen (voor zover mogelijk) met de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerk.

Kindernevendienst

Het is belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen in de kerk. In de kindernevendienst  luisteren ze naar een Bijbelverhaal en gaan aan de slag met een verwerking. Zo horen ze van Gods liefde en raken ze vertrouwd met de kerk. We gebruiken het materiaal van stichting ‘Vertel het Maar’. (zie: www.vertelhetmaar.nl). De kinderen gaan voor de Schriftlezing naar hun eigen dienst en komen terug voordat de zegen wordt uitgesproken.

Doop en Avondmaal
Regelmatig wordt een kind of een volwassene gedoopt. De doop met water betekent dat God ons bevrijdt (reinigt) van het kwaad en dat we bij Hem mogen horen.
Vijf keer per jaar vieren we het avondmaal. Jezus Zelf heeft deze maaltijd ingesteld. Het brood en de wijn die tijdens deze maaltijd rondgaan, verzekeren ons ervan dat Jezus uit liefde zijn leven voor ons gaf aan het kruis.

Koffie na de dienst

Na de dienst drinken we samen koffie. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te praten en kennis te maken met mensen die je niet kent.

Autodienst
Mocht u voor het bezoeken van de kerkdiensten vervoer nodig hebben, neem dan gerust contact op met de scriba van onze gemeente. scriba@deontmoetingalmelo.nl