Eredienst

In de zondagse diensten zoeken we de ontmoeting met God en met elkaar.

Het kerkgebouw staat aan de Hoornbladstraat 29a. De ochtenddienst begint om 10.00 uur. De liederen en Bijbellezingen worden geprojecteerd met de beamer.

Regelmatig zijn er avonddiensten om 19.00 uur (zie preekrooster). De avonddiensten hebben een eigen karakter: leerdiensten, zangdiensten, gebed- en getuigenisdiensten, en laagdrempelige ‘open diensten’. Er is ruimte voor gedachtewisseling en ieders inbreng.

 Thuis meevieren

U kunt de dienst thuis mee beleven via kerkdienstgemist.nl en (met beeld) via http://www.twitch.tv/jvtwitch68

Oppasdienst en kinderkerk

’s Morgens is er oppas en kinderkerk. De kinderen gaan na het zingen van een zegenlied naar hun eigen dienst. Er is enthousiaste leiding. Het materiaal dat gebruikt wordt is afkomstig van het Nederlands Bijbel Genootschap; de methode heet Bijbel Basics.

Er wordt altijd een verhaal uit de Bijbel verteld; vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een verwerking. Voor de zegen komen de kinderen in de kerk. De leiding vertelt aan de gemeente waar het over ging tijdens de kinderkerk en we zingen samen een kinderlied.

Het mailadres van de kinderkerk is: kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl

Doop en Avondmaal

Regelmatig wordt een kind of een volwassene gedoopt. De doop met water betekent dat God ons bevrijdt (reinigt) van het kwaad en dat we bij Hem mogen horen.
Vijf keer per jaar vieren we het avondmaal. Jezus Zelf heeft deze maaltijd ingesteld. Het brood en de wijn die tijdens deze maaltijd rondgaan, verzekeren ons ervan dat Jezus uit liefde zijn leven voor ons gaf aan het kruis.

Doopcatechese

Ook de kinderen van de gelovigen mogen deel uitmaken van de gemeente van Christus. Met het oog op de beantwoording van de doopvragen en de christelijke opvoeding volgen doopouders doopcatechese (met name wanneer zij in onze gemeente voor de eerste keer de doop van een kind aanvragen). Daarin gaat het o.a. over de Bijbelse achtergrond van de (kinder)doop, het doopformulier en de christelijke opvoeding.

Koffie na de dienst

Na de dienst drinken we samen koffie. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te praten en kennis te maken met mensen die je niet kent.

Autodienst

Mocht u voor het bezoeken van de kerkdiensten vervoer nodig hebben, neem dan gerust contact op met de scriba van onze gemeente. scriba@deontmoetingalmelo.nl