God Ontmoeten

Als gemeente ervaren we elke zondag weer dat het een voorrecht is om God én elkaar te ontmoeten. En het goede dat God ons geeft willen we niet voor onszelf houden, we willen het graat delen! Want ieder mens is voor God belangrijk.

Avonddienst De Ontmoeting
Jong en iets ouder vieren de eredienst
Koffie na de dienst

Wil je een bijeenkomst meemaken die je aanspreekt, waar kinderen op meer leren over de Here Jezus, waar mooie liederen gezongen worden, je een boodschap hoort waar je écht wat aan hebt en waar mensen aandacht hebben voor elkaar?

Kom dan ‘s zondagsmorgens om 10.00 uur naar De Ontmoeting aan de Hoornbladstraat 29A. Fiets of auto kun je kwijt op het terrein van de kerk.

Na de dienst drinken we samen koffie.

Vaak is er ook een tweede dienst op zondag. Die begint om 19.00 uur. De avonddiensten hebben worden in de regel geleid door gemeenteleden. Er is ruimte voor gedachtewisseling en inbreng vanuit de gemeente.

Afwisselend zijn er ’s avonds (missionaire) Open diensten, leerdiensten, zangdiensten, gebed- en getuigenisdiensten. Op het preekrooster vind je voor iedere zondag de nodige informatie. In de zomermaanden juni, juli en augustus is er geen tweede dienst.

Welkom in Gods huis!