Banknummers

De kerk als lichaam van Christus is van onschatbare waarde. Het is de plek waar de Heer met ons wil wonen, een ‘huis van gebed’. Daar leren we de liefde, wordt het geloof versterkt en de hoop vernieuwd. Dat alles is Gods genadegave; het wordt ons gratis geschonken.

Toch kost het kerk-zijn geld. Uw financiële bijdrage aan De Ontmoeting is daarom van harte welkom. Uw gift aftrekbaar van de belasting.

 
Gemeente De Ontmoeting

Uw gift aan de gemeente De Ontmoeting kunt u overmaken op rekeningnummer NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG De Ontmoeting Almelo.

De bestemming kunt u erbij vermelden. Bijvoorbeeld: ‘gift’ of ‘kerkbalans’ of een speciaal doel.

Diaconie De Ontmoeting

Uw gift aan de diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.

U kunt dit doen onder vermelding van een van de volgende bestemmingen:

  • Diaconie (eventueel een concreet doel vermelden)
  • GZB (eventueel een concreet doel vemelden)
  • Werelddiaconaat / Kerk in Actie (eventueel een concreet doel vermelden)

Stichting TRUD

U kunt ook rechtstreeks een gift overmaken naar stichting TRUD op rekeningnummer NL98 RABO 0301 3808 80 ten name van de Stichting Trud Almelo.

Stichting De Ontmoeting

Stichting De Ontmoeting stelt middelen, waaronder een gebouw, ter beschikking aan gemeente De Ontmoeting zodat zij gestalte kan geven aan haar missionaire opdracht. De stichting is afhankelijk van giften.

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL68 RABO 01 7490 8261 t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo.