Stichting De Ontmoeting

Op 2 november 2011 is de Stichting De Ontmoeting Almelo opgericht. De stichting stelt gemeente De Ontmoeting middelen ter beschikking, waaronder een gebouw, voor het vervullen van de missionaire opdracht. De stichting zorgde in de afgelopen voor vernieuwing van het parkeerterrein en de bouw van een nieuwe zaal met toiletgroep. Momenteel wordt gewerkt aan de ventilatie van de kerkzaal. Om zuinig om te gaan met energie komen er voorzieningen op het gebied van isolatie en energiebeheer.

De doelstelling van de stichting luidt:

Stichting de Ontmoeting heeft als doelstelling de Gemeente De Ontmoeting (hetzij als wijkgemeente, hetzij als zelfstandige gemeente) te Almelo en zijn leden middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit zij gestalte kunnen geven aan hun missionaire opdracht.

Contactadres:
Marke Volthe 13
7603 GM Almelo
Tel: 0546-868526 (tijdens kantooruren)

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op IBAN:

NL68 RABO 0174 9082 61

t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 56450648) en heeft de ANBI status verkregen. Daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.